Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Foto-6W miesiącu kwietniu i maju został przeprowadzony w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z terenu naszej gminy udział w kursie wzięły 22 osoby z jednostek OSP i podległych jednostek organizacyjnych.

W dniu 07.05.2017 odbył się egzamin z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu zdali go pomyślnie i otrzymają tytuł „RATOWNIK”.

Szkolenie przeprowadził Pan Bartosz Batura, właściciel firmy szkolącej z Pszczewa, który posiada kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia danego szkolenia. Osoby biorące udział w szkoleniu to osoby, które posiadają wiedzę w tym zakresie, a szkolenie jedynie ją pogłębiło. Umiejętności te przydadzą się członkom OSP nie tylko podczas pełnienia swojej funkcji, ale także w życiu zawodowym. Odbyty kurs był wskazany nie tylko dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w akcjach ratowniczych, ale również dla pracowników zakładów pracy, którzy mogli podwyższyć swoje kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy do galerii

Foto-2

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK