XLIII Konferencja Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

20170509 103609Dzień 9 maja jest traktowany jako Dzień Europy, ponieważ 9 maja 1950 roku Robert Schumann, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawił plan, który dotyczył otworzenia organizacji, mającej na celu krzewienie idei integracji europejskiej w kwestiach gospodarczych.

W dniu 09.05.2017 r., po 67 latach od pamiętnej daty w Krośnie Odrzańskim odbyła się XLIII Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, którą poprzedziło posiedzenie Konwentu. W obradach Konwentu oraz konferencji wziął udział Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który jest zarazem członkiem Konwentu.

Podczas konferencji zostało zatwierdzone sprawozdanie Konwentu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016 i przeznaczenia zysku. Następnie udzielono Konwentowi absolutorium za 2016 r. Został również uchwalony budżet na 2017 r. Ponadto zostały omówione sprawy związane z Programem Współpracy INTERREG V A Polska – Brandenburgia 2014-2020.

20170509 103154
20170509 103158
20170509 103609

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK