Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Podpisanie umowy na przebudowę dróg w Podmoklach Małych

dsc 0064W dniu 23 maja 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost, a Zakładem Budowlanym, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 000126F i 000127F w miejscowości Podmokle Małe”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 335.699,79zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 20 sierpnia 2017r.

W zakres realizacji ww. inwestycji wchodzi wykonanie przebudowy 410m dróg gminnych w miejscowości Podmokle Małe w tym:

• przebudowa dróg gminnych o podstawowej szerokości jezdni 4,50m z kostki betonowej,

• przebudowa zjazdu na drogę powiatową,

• zagospodarowanie terenów zielonych

oraz wszystkie roboty towarzyszące.

dsc 0064

dsc 0070

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK