Podpisanie umowy na przebudowę dróg w Podmoklach Małych

dsc 0064W dniu 23 maja 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost, a Zakładem Budowlanym, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 000126F i 000127F w miejscowości Podmokle Małe”.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 335.699,79zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 20 sierpnia 2017r.

W zakres realizacji ww. inwestycji wchodzi wykonanie przebudowy 410m dróg gminnych w miejscowości Podmokle Małe w tym:

• przebudowa dróg gminnych o podstawowej szerokości jezdni 4,50m z kostki betonowej,

• przebudowa zjazdu na drogę powiatową,

• zagospodarowanie terenów zielonych

oraz wszystkie roboty towarzyszące.

dsc 0064

dsc 0070

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji