Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Koło Łowieckie „Sokół” Babimost otrzymało sztandar

10.06.2017-1W sobotę 10 czerwca2017 r. na stanicy Koła Łowieckiego „Sokół” Babimost w Kuligowie, odbyła się uroczystość przekazania sztandaru, który jest symbolem zbiorowej i osobistej godności myśliwych.

Chrzestnymi sztandaru byli Eleonora Rybarczyk – Prezes Banku Spółdzielczego w Siedlcu oraz Bernard Radny - Burmistrz Babimostu, którzy przekazali sztandar na ręce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ Pana Andrzeja Skibińskiego. Następnie sztandar odebrał Prezes Koła Łowieckiego „Sokół” w Babimoście Pan Zdzisław Atarowski. Pięciu myśliwych koła zostało odznaczonych medalami zasługi łowieckiej a dwóch odznaką „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego”. Muzyczny charakter uroczystości nadawał zespół sygnalistów „Lubuskie Fanfary”. Uroczystość zakończyła wspólna biesiada myśliwska.

Zapraszamy do galerii

10.06.2017-5
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK