Budowa drogi w Kolesinie

20.09.2017-1W dniu 18.09.2017r. rozpoczęły się roboty budowlane zadania pn. „Budowa drogi w Kolesinie”. W wyniku realizacji tego zadania powstanie droga o długości 418m i szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, która swoim ciągiem połączy drogę wojewódzką nr 304 z drogą powiatową przebiegającą w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Kolesinie.

Oświetlenie uliczne budowanej drogi z nowoczesnymi oprawami typu LED zastało wykonane w roku ubiegłym. Rozpoczęcie robót poprzedziło przeprowadzenie procedury opracowania dokumentacji projektowej oraz procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót. Z pośród dwóch złożonych ofert wykonawców wybrano Zakład Budowlano-Drogowy „BAR-BET” Andrzej Barski z Chobienic, z którym podpisano umowę.

Całość prac zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy Babimost w kwocie 298.052,31zł brutto.

Termin zakończenia prac to 10.11.2017r

Zapraszamy do galerii

20.09.2017-3

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK