Umowa na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych położonych przy lotnisku

25.09.2017-1W dniu 25.09.2017r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Furman podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ROBINEX  Robert Mączkowski z Wolsztyna na realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą” na kwotę brutto 1.404.211,60zł.

WW. inwestycja ma na celu zapewnienie uzbrojenia terenów inwestycyjnych położonych przy lotnisku od strony Babimostu oraz uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w ul. Sadowej w Babimoście (od ul. Spółdzielczej do ul. Wiśniowej).    
W wyniku realizacji tego zadania powstanie wodociąg o długości 2.125,00m, kanalizacja sanitarna długości 2.650,00m oraz 1 szt. przepompowni ścieków, które swoim zasięgiem połączą Babimost i tereny inwestycyjne przy lotnisku umożliwiając tym samym prowadzenie działalności podmiotom, które już w tym terenie funkcjonują oraz planują rozpocząć budowę nowych zakładów.

Gmina Babimost swoim staraniem uzyskała dofinansowanie niniejszej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.
Termin zakończenia prac budowlanych, to 05.12.2017r.

loga

 

Zapraszamy do galerii

 25.09.2017-4

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK