OOM Babimost

program rozgry2


Umowa na ścieżki rowerowe

09.04.2018-1W dniu 09.04.2018r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Furman podpisali umowę z Zakładem Budowlanym, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj - część nr 1 na kwotę brutto 936.307,03zł.

WW. inwestycja, to pierwsza część projektu realizowanego na terenie Gminy Babimost, na pozostałe dwie części projektu toczą się postępowania przetargowe.

W ramach ww. umowy zostaną wykonane dwa zakresy ścieżek rowerowych. Pierwszy, to ścieżka w Babimoście ul. Wolsztyńska - do granicy miasta - długość ścieżki ~511m oraz linia oświetlenia energetycznego długości ~ 510,60m. Drugi zakres, to ścieżka w Nowym Kramsku w ulicy 3 Maja - do drogi wojewódzkiej nr 304 (trasa Kolesin - Nowe Kramsko) - długość ścieżki ~ 959m oraz stannica rowerowa 1 szt.

Termin zakończenia prac budowlanych części nr 1, to 20.09.2018r.

Inwestycja budowy ścieżek rowerowych jest realizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”, którego celem jest budowa sieci ścieżek rowerowych, które będą pełniły funkcję korytarzy transportowych, będących alternatywą dla innych środków transportu. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie: Gmina Babimost, Gmina Kargowa, Gmina Zbąszynek. Zakres całego projektu obejmuje budowę 8 ciągów ścieżek rowerowych o łącznej dł. ok. 24.774m, w tym na terenie gminy Babimost – 9.230m, gminy Kargowa – 4.996m, gminy Zbąszynek – 10.548m. WW. projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 76,50% kosztów kwalifikowalnych.

09.04.2018-2

logo090418

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK