Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promocyjnego o Babimoście

>>>Kliknij tu<<<


Nagroda dla Gminy Babimost

13.09.2018-413 września br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Harald Altekrüger – Starosta Powiatu Sprewa-Nysa.

Konferencja miała na celu pokazanie możliwości zdobycia kwalifikacji w utrzymaniu istniejących oraz przyszłych obiektów sportowych. Podczas spotkania omówiono inwestycje sportowe w województwie lubuskim. Lektorzy z Niemiec przedstawili od strony formalnej, technicznej i merytorycznej proces planowania, inwestycji oraz zarządzania przestrzenią publiczną.

Podczas konferencji odbyło się również wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie, które poprzedziło konferencję. Gmina Babimost zajęła II miejsce na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną pod sport lub rekreację w woj. Lubuskim i powiecie Sprewa- Nysa. Statuetkę z rąk przewodniczącego Województwa Lubuskiego Czesława Fiedorowicza odebrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Celem konkursu było kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w województwie lubuskim i Powiecie Sprewa-Nysa. Przedmiotem konkursu były zagospodarowane przestrzenie publiczne (zespoły obiektów, terenów zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) z przeznaczeniem pod sport i rekreację zrealizowane przez dowolny podmiot, cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji sportowych i pracownicy sportowo – polityczni, zarządcy i przyszli zarządcy, jak również organizacje zarządzające obiektami sportowymi.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz Powiat Sprewa – Nysa.  

Zapraszamy do galerii

13.09.2018-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK