1663 ASF


jarmark2019


 

komunalka-info


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Nagroda dla Gminy Babimost

13.09.2018-413 września br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Harald Altekrüger – Starosta Powiatu Sprewa-Nysa.

Konferencja miała na celu pokazanie możliwości zdobycia kwalifikacji w utrzymaniu istniejących oraz przyszłych obiektów sportowych. Podczas spotkania omówiono inwestycje sportowe w województwie lubuskim. Lektorzy z Niemiec przedstawili od strony formalnej, technicznej i merytorycznej proces planowania, inwestycji oraz zarządzania przestrzenią publiczną.

Podczas konferencji odbyło się również wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie, które poprzedziło konferencję. Gmina Babimost zajęła II miejsce na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną pod sport lub rekreację w woj. Lubuskim i powiecie Sprewa- Nysa. Statuetkę z rąk przewodniczącego Województwa Lubuskiego Czesława Fiedorowicza odebrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Celem konkursu było kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w województwie lubuskim i Powiecie Sprewa-Nysa. Przedmiotem konkursu były zagospodarowane przestrzenie publiczne (zespoły obiektów, terenów zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) z przeznaczeniem pod sport i rekreację zrealizowane przez dowolny podmiot, cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji sportowych i pracownicy sportowo – polityczni, zarządcy i przyszli zarządcy, jak również organizacje zarządzające obiektami sportowymi.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz Powiat Sprewa – Nysa.  

Zapraszamy do galerii

13.09.2018-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK