Startujemy z projektem „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”

wiedza dotacja logoStartujemy z projektem
„Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!

 

 

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach - do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).

Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo – oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto, kandydat musi spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- jest kobietą;

- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);

- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);

- jest osobą w wieku 50+.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?

1. Wsparcie merytoryczne:

- szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;

- wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;

2. Wsparcie finansowe, w formie:

- bezzwrotnej dotacji w kwocie 24.000 zł;

- wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.300 zł/m-c, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OD KIEDY BĘDZIE REALIZOWANE WSPARCIE?

Projekt będzie realizowany w okresie październik 2018 – kwiecień 2020. Nabór uczestników odbędzie się w okresie 5-23 listopada 2018 r.

 

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.region.zgora.pl

Informacje o projekcie dostępne również w pliku pdf do pobrania: kliknij

wiedza dotacja stopka

Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości

LCP Plakat

UWAGA !!! UWAGA !!!

Termin naboru formularzy od 27.11.2018r. do 07.12.2018r.

Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona.

Masz pytania, zadzwoń tel. 720 838 304

Wojewódzkie Święto Plonów

9 września b.r. odbędą się w naszym malowniczym mieście dożynki wojewódzkie.

Jest to dla naszej gminy wielkie wydarzenie i warto wziąć udział w tak pięknym i ważnym święcie .

Dożynki, zwane inaczej wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, mają swój początek jeszcze w czasach średniowiecznych. W czasach przedchrześcijańskich święto przypadające w okresie równonocy jesiennej (23 września), obecnie obchodzone jest w jedną z niedziel września, po ukończeniu żniw. To piękne staropolskie święto jest ukoronowaniem całorocznego trudu i pracy rolników oraz uroczystością obchodzoną w całym kraju w licznych miejscowościach. Symbolem zebranych plonów jest wieniec dożynkowy oraz chleb, oznaczający dostatek, pomyślność, szczęście, a zarazem szacunek do natury.

Dożynki odbędą się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, a rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Babimoście o godzinie 11. Po Mszy Świętej zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na korowód dożynkowy.

Gwiazdą uroczystości dożynkowych będzie zespół „Loka”.

„Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju…” cytat z Homilii Jana Pawła II

Oferta inwestycyjna

Działki pod inwestycje będące własnością Gminy Babimost

Numer działki

Powierzchnia

Obręb geodezyjny

648/1

2,72

Podmokle Wielkie

647/8

1,5311

Podmokle Wielkie

647/11

0,6804

Podmokle Wielkie

645/4

0,4172

Podmokle Wielkie

946/7

0,0151

Nowe Kramsko

860/2

0,4011

Nowe Kramsko

947/5

0,7783

Babimost

856/4

0,4829

Nowe Kramsko

318/12

0,7063

Babimost

318/9

0,6850

Babimost

316/3

0,6646

Babimost

1022/2

0,48

Nowe Kramsko

1021/1

2,68

Nowe Kramsko

1021/2

0,28

Nowe Kramsko

1021/4

0,30

Nowe Kramsko

1019/3

2,41

Nowe Kramsko

649/3

0,6325

Babimost

647/6

1,7256

Babimost

875/11

0,7431

Nowe Kramsko

978/4

2,4424

Nowe Kramsko

807

3,50

Nowe Kramsko

814/2

0,84

Nowe Kramsko

792

0,8165

Nowe Kramsko

1166/12

3,7418

Nowe Kramsko

791

0,3878

Nowe Kramsko

1189/5

3,94

Nowe Kramsko

1228/5

0,7816

Nowe Kramsko

794/2

0,3552

Babimost

786/2

0,3565

Babimost

788/28

0,6664

Babimost

788/20

0,2590

Babimost

     

Ponadto oferujemy do sprzedaży grunty położone w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko o łącznej pow. 10 ha w jednym kawałku w bardzo atrakcyjnej lokalizacji (rejon obwodnicy Babimostu tj. rejon drogi nr 313 Babimost – Kargowa).

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do rozmowy.

 

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Babimost położona jest w środkowo wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim. Sąsiaduje z gminami Sulechów, Kargowa, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń i Szczaniec oraz graniczy z województwem wielkopolskim.Babimost leży 45 km od Zielonej Góry, 98 km od Poznania, 200 km od Berlina, 450 km od Warszawy i 25 km od wjazdu na autostradę A2 Berlin - Warszawa.

Wokół Babimostu przebiega obwodnica o długości 4,7 km, o szerokości jezdni 8m, która posiada trzy ronda ze zjazdami w kierunku Sulechowa i Zielonej Góry, Kargowej oraz Wolsztyna i Poznania. W niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana druga obwodnica, obejmująca swoim zasięgiem bezkolizyjny dojazd do portu lotniczego, z pominięciem wsi Nowe Kramsko.

Na terenie gminy położony jest  jedyny w województwie międzynarodowy Port Lotniczy, który jest zdolny do przyjmowania największych samolotów transportowych i pasażerskich. Jego podstawowym walorem jest bardzo dobry stan pasa startowego oraz infrastruktury lotniskowej. Port jest przystosowany do przyjmowania i obsługi przelotu przesyłek w systemie Cargo.

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacji samochodowej Poznań – Zielona Góra oraz kolejowej. Dzięki temu można dotrzeć bezpośrednio do takich miast jak: Zielona Góra, Poznań, Gdynia, Warszawa, Terespol. Oddalony o 10 km Zbąszynek posiada międzynarodowy węzeł kolejowy, który umożliwia szybkie połączenie z Berlinem.

Obszar gminy wynosi 9.225 ha. Z czego  gruntów ornych jest 3.918 ha, użytków zielonych 478 ha, lasów 3.545 ha i pozostałych 1.284 ha. Gmina Babimost, Agencja Mienia Wojskowego oraz prywatni właściciele w obecnej chwili posiadają szeroką ofertę w pełni uzbrojonych terenów pod inwestycje. W zakres oferty wchodzą zarówno tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową, położone wokół lotniska i obwodnicy Babimostu o powierzchni około 270 ha, tereny dla rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej, tereny pod zabudowę handlowo – usługową z funkcją mieszkalną oraz tereny pod zabudowę jednorodzinną, a także pod budownictwo letniskowo – rekreacyjne.

Głównym atutem gminy jest zapewnienie terenów o różnych funkcjach i powierzchniach z możliwością praktycznie natychmiastowego wykorzystania.Urząd zapewnia szybką i sprawną obsługę w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także doprowadzenie mediów do granicy działki. Sukcesywnie wprowadzane są zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami zainteresowanych inwestorów. W przypadku gdy przedmiotem zainteresowania są grunty prywatne, gmina aktywnie pomaga w przeprowadzeniu procedur prawnych i formalnych, co znacznie przyspiesza dostęp do tych gruntów.

Na terenie gminy dostępne są wszystkie media niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania biznesu. Energia elektryczna dostarczana jest na poziomie średniego napięcia SN-15kV ze stacji transformatorowych 110/15kV. Dostarczana moc jest wystarczająca dla rozwoju przemysłu. Przez obszar gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia. Gmina Babimost posiada również stacje wodociągowe, które zaopatrują mieszkańców w wodę. Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, która odbiera ścieki z całego obszaru gminy. Gminę obsługuje kablowa linia światłowodowa. Do sieci telefonicznej podłączone są wszystkie wsie oraz całe miasto. W obrębie gminy zlokalizowane są stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.DSC 0191 2

Ratusz

 

Babimost-olimpia-1

 Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście

 

 

DSC 0161

Stadion Sportowy

 

 MG 4366 as Smart Object-1

Port lotniczy Zielona Góra

 

Babimosthelikopter obwod 2012.mov snapshot 08.01 2014.04.28 10.56.29

Widok na część obwodnicy miasta

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych jest Burmistrz Babimostu z siedzibą ul. Rynek 3 66 – 110 Babimost;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Babimoście jest Aleksandra Krasińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr tel.: 683513877;
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodne z kategorią archiwalną akt;
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK