W związku ze wzrastającą liczbą zakażanych w gminie, w tym także
w urzędzie zawiadamiam, iż z dniem 24 listopada 2021 r. wprowadza się naprzemienną pracę zdalną, bez bezpośredniej obsługi interesantów. Sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pomocą skrzynki umieszczonej przed budynkiem urzędu. Wyjątkiem są sprawy wymagające osobistego stawiennictwa
w zakresie zgonów, gdzie po zgłoszeniu telefonicznym będzie można umówić się na wizytę. Dyżur prawnika zostaje odwołany.


 

!     !     !

koronawirus baner


1663 ASF


Rolnictwo

Konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027


Informacja z dnia 10.11.2021 r.- grypa ptaków (HPAI)


doc00120020211028082652 001

doc00120020211028082652 002

doc00120020211028082652 003


doc00058420210917064645 001


 plakat konkurs

20210706


dwuletni program

Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o realizuje operację w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020”.

W ramach operacji realizowane są dwuletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych położonych na terenie województwa lubuskiego.
Każdy program doradczy obejmuje trzy usługi:

1.Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,

2.Ocenę dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,

3.Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Głównym celem operacji jest wskazanie możliwości otrzymania dotacji na inwestycje w gospodarstwie z ARiMR oraz możliwości zwiększenia dopłat w gospodarstwie rolnym. Dostosowanie gospodarstwa do wymogów unijnych. Wyliczenie maksymalnych dawek azotu lub opracowanie planu nawożenia azotem w zależności od wielkości gospodarstwa lub skali produkcji zwierzęcej. Usługa wykonana będzie na 2021 rok oraz na 2022 rok .
Celem programu doradczego jest pomoc rolnikom w realizacji zobowiązań wynikających z tzw. Programu azotanowego. Plan nawożenia azotem lub maksymalne dawki azotu obowiązuje wszystkich rolników od 01 stycznia 2019r.

Usługi doradcze dla rolników będą realizowane bezpłatnie
.
https://twojdoradcarolny.pl/plan-azotanowy-wymog-konieczny/


 

info1805

roln

info0203 

 

 

inf010221

 

inf020221-2

 

Ogłoszenie o składaniu wniosków - Nabór wniosków o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

asf070111

 info070111


Zalecenia


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie Marszałka Wojwództwa Lubuskiego z dnia 5 października 2020 r.


PROGRAM ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PRZEDOSTANIA SIĘ WIRUSA ASF ZA POŚREDNICTWEM DZIKÓW DO GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ


 

050320

asf261119

pismo21112019

 

info-asf2

info-asf3

 


 

POLOWANIA


 

info150119

 Zgłoszenie wycinki drzew/krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Ulotka Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zasad postępowania w przypadku znalezienia martwego dzika

 Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie

Apel do hodowców trzody chlewnej

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK