dzien mamy2020


 

pielegniarka

Maseczki dla szpitali

W związku z epidemią związaną z koronawirusem, sytuacja w szpitalach jest poważna i trudna, w szczególności dla służby medycznej tj. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałych osób tam pracujących. W niniejszych placówkach brakuje środków ochrony osobistej. W związku z tym , Urząd Miejski w Babimoście przekazuje nieodpłatnie maseczki w ilości 4.000 sztuk dla Szpitali: w Wolsztynie, w Sulechowie, w Świebodzinie oraz w Zielonej Górze.

 


UWAGA

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem Burmistrz Babimostu informuje, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania praca Urzędu Miejskiego w Babimoście została ograniczona. Kontakt interesanta z urzędem telefoniczny, listowny, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także przy pomocy platformy internetowej e-puap. Niniejsze numery telefonów oraz adresy znajdują się na stronie internetowej urzędu, w zakładce kontakty.

Zostaje odwołany dyżur Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków. Również nie odbędzie się dyżur prawnika w planowanym terminie.


sluby20


Od dnia 29.04.2020 r. Targowisko Miejskie w Babimoście zostaje otwarte.
Handlujący oraz kupujący mają obowiązek przestrzegania przepisów w związku z koronawirusem, w szczególności: maseczki ochronne, rękawiczki, odpowiednia odległość oraz wymagana ilość osób przy jednym stanowisku. Policja oraz organizator na bieżąco będą dokonywać kontroli niniejszych zaleceń.


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Koronawirus

Wytyczne GIS dotyczące targowisk


W związku z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także mając na względzie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, organ prowadzący podjął decyzję o nieotwieraniu publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy, do odwołania.


 

 plakat koro


 

koronawirus-plakat


„TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 – KRÓTKA INSTRUKCJA DLA BIZNESU”

 


Pomoc dla przedsiębiorców w ramach tzn. "Tarczy Antykryzysowej"

 

 

 


Kolejne obostrzenia, które zostały wprowadzone w walce
z koronawirusem przez polski rząd


 

Urząd informuje, że osoby przyjeżdzające z zagranicy podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku grozi kara do 30 tysięcy złotych.


koronawirus1


koronowirus-tel


 

W związku kolejnymi krokami podjętymi przez rząd ograniczającymi możliwość przemieszczania się po Polsce, wychodzenie z domu zostaje ograniczone do absolutnego minimum. Obostrzenia wprowadzają zakaz wychodzenia z domu poza wyjątkowymi sytuacjami jak wyjście do pracy, sklepu, lekarza czy apteki. Spacerować razem mogą tylko dwie osoby, w odpowiedniej odległości 1,5 m. Obowiązuje także zakaz zgromadzeń, spotkań i imprez. Spotykać się można jedynie z członkami najbliższej rodziny oraz osobami, z którymi pozostajemy w stałym pożyciu. Uroczystości takie jak msze, śluby, pogrzeby mogą odbywać się w obecności do 5 osób. Odpowiednie służby będą kontrolowały przestrzeganie obecnego prawa. W przypadku złamania zakazów groziła będzie kara od mandatu po 5 tys. zł.


 

 

 pismo2503


Komunikat z dnia 12.03.2020 r.


Informujemy, że wszelkie informacje dot. Koronowirusa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w zakładce „co musisz wiedzieć o koronowirusie”:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


 

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • ·bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • ·lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  • ·bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • ·lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

koronawirus-rece


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BABIMOST

W dniu 04.03.2020 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim. Podczas posiedzenia podjęto decyzję o odwołaniu zaplanowanych gminnych imprez kulturalnych i sportowych, które powodują przemieszczanie dużej ilości osób. Do odwołania nie będą organizowane żadne wydarzenia, na których mogłaby pojawić się większa ilość osób. Powyższe stanowi element zapobiegawczy, gdyż zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest wartością nadrzędną. Kluczowe są rekomendacje ze strony wojewody oraz służb sanitarnych. Wstrzymanie imprez następuje do odwołania i dotyczy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ponadto dla mieszkańców gminy wydano następujące zalecenia:

1) ograniczenie przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych (np. instytucje, urzędy, banki, poczta, sklepy),

2) załatwianie spraw urzędowych poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub elektroniczny (e-PUAP),

3) dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej,

4) ograniczenie wyjazdów za granicę,

5) ograniczenie uczestnictwa w imprezach masowych,

6) częste wietrzenie pomieszczeń,

7) dezynfekcję klamek, włączników/wyłączników, biurek środkami na bazie alkoholu,

8) w toaletach publicznych nieużywanie suszarek elektrycznych i stosowanie ręczników papierowych,

9) ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami (klientami; ale też np. podawania ręki na powitanie),

10) dezynfekcję pomieszczeń, jeżeli jest to możliwe.

Kolejne obostrzenia, które zostały wprowadzone w walce
z koronawirusem przez polski rząd

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK