Przebudowa drogi gminnej nr 000122 F – ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

plakat11

Zadanie jest realizowane przez Gminę Babimost przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Program jest przeznaczony na przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Wnioski złożone w ramach programu dotyczyły obszarów gmin wiejskich, miejsko wiejskich i miejskich do 5.000 mieszkańców. Droga objęta wnioskiem miała łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną, prowadzić bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznych oraz ewentualnie być powiązana z rozwojem infrastruktury szerokopasmowej.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma być skończony do 31 grudnia 2016 r., a drugi do 15 kwietnia 2017r. Termin rozliczenia z instytucją dofinansowującą do 30 czerwca 2017r.
Planowana wartość projektu 1.050.123,95zł brutto - poziom dofinansowania 63,63%.

W ramach ww. projektu zostaną wykonane roboty:
1. Przebudowa odcinka drogi na długości około 0,519 km, nawierzchnia z kostki betonowej,
2. Budowa kanalizacji deszczowej 343m,
3. Budowa oświetlenia ulicznego, 14 latarń z oprawami oświetleniowymi typu LED.

GALERIA INWESTYCJI

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK