akrobaty


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Konferencja z okazji 100-ej rocznicy Powstania Wielkopolskiego

08.02.2019-113"Wolności nie zdobywa się na zawsze, Polska w całej tej tysiącletniej historii musiała doświadczyć tyle upodleń, i upokorzeń. Musiała, – abyśmy dziś byli mądrzejsi o doświadczenia tego tragicznego w skutkach narodu bilansu. Tylko mądre decyzje związane z naszą słowiańską cechą, sprawią, że Polacy zapragną tę wolność strzec i nikomu nie pozwolą, aby Polska na nowo zniknęła z mapy Europy." – Jan Paweł II.

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyła się konferencja upamiętniająca obchody 100-ej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w której uczestniczył Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz zaproszeni na tę uroczystość goście, w tym Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, w imieniu Marszałek Województwa Lubuskiego - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej - Mirosław Glaz, Dyrektor Biura Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - Teresa Sekuła oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Babimoście, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, dyrektorzy i kierownicy podległych placówek, uczniowie szkół Gminy Babimost oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Pierwsza część spotkania odbyła się na cmentarzu Parafialnym w Babimoście, gdzie oddano hołd Bojownikom walczącym o wolność Ziemi Babimojskiej w latach 1918-1919 oraz złożono wiązanki na grobie Powstańców Wielkopolskich. Druga część konferencji odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, która rozpoczęła się występem Kapeli Koźlarskiej z Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku pod przewodnictwem Adama Konbel. Następnie głos zabrał Burmistrz Babimostu, który przywitał przybyłych gości i wprowadził wszystkich w tematykę Powstania Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa z Podmokli Małych przedstawiła historyczną prezentację słowno - muzyczną, która została przygotowana przez Panią Małgorzatę Radną - opracowanie scenariusza i reżyseria,  Panią Weronikę Kandulską i Panią Sylwię Wołek- prezentacja multimedialna, taniec z flagami- Pani Justyna Ambroży – Woźniak, muzyka i śpiew- Pan Przemysław Puchalski. Prelekcję na temat „Znaczenia Powstania Wielkopolskiego w historii Polski ‘’ wygłosił Dr Marek Rezler.

Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babimoście zorganizowały w sali bankietowej wystawę „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” ze zbiorów Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście oraz wyeksponowały z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy wystawę pt. „Ku jedności i niepodległości - Nowe Kramsko 1919 powstańcza bitwa okiem archeologa”, na których można było zobaczyć stare dokumenty, legitymacje, zdjęcia uczestników Powstania Wielkopolskiego, odznaczenia, medale. Eksponowano pamiątki zasłużonego Powstańca Wielkopolskiego Wojciecha Piweckiego. Wyłożone zostały również książki dotyczące Powstania Wielkopolskiego dzięki, którym uczestnicy obchodów mogli dowiedzieć się więcej o historii tego regionu.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Bezpośrednią przyczyną wybuchu była wizyta w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego, którego przyjazd stał się okazją do zorganizowania manifestacji patriotycznej. Powstanie doprowadziło do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski i było jedyną tak dużą i udaną insurekcją w historii Polski. Babimojszczanie od początku uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Po Powstaniu, gdy komisja aliancka dokonywała wyznaczenia granicy polsko – niemieckiej, organizowano wiece mające przekonać komisję do przyłączenia Babimojszczyzny do Polski. Niestety, Babimost pozostał w Rzeszy, a granica ustalona została ok. 4 km na wschód od Babimostu. W okresie międzywojennym mieszkańcy Babimostu prowadzili intensywną działalność mająca na celu utrzymanie polskiej tożsamości narodowej. Tereny obecnej Gminy Babimost powróciły do Polskiej Macierzy w wyniku działań Armii Sowieckiej 29 stycznia 1945 r.

Zapraszamy do galerii

08.02.2019-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK