1663 ASF


komunalka-info


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Będzie obwodnica Podmokli Wielkich

Od wielu lat Urząd Miejski w Babimoście czynił starania aby została wybudowana obwodnica Podmokli Wielkich. Powodem tych starań było znaczne nasilenie ruchu samochodów ciężarowych przez Podmokle Wielkie. Tym samym Zarząd Województwa na czele z Marszałkiem Panią Elżbietą Polak podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji.

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze po przeprowadzonej procedurze w dniu 25.03.2019r. podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz miejscowości Podmokle Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304 dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomślu w systemie zaprojektuj i wybuduj”

W postępowaniu brały udział 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego, z którym w dniu 25 marca bieżącego roku zamawiający podpisał umowę na realizację powyższego zadania, na kwotę 42.000.000,00zł brutto.

Realizacja zamówienia przebiegać będzie dwuetapowo:

a) etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych - 18 miesięcy od podpisania umowy,

b) etap II - realizacja robót budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu – 20 miesięcy od zakończenia I etapu.

Wkładem ze strony Gminy Babimost w realizację inwestycji będzie przekazanie gruntu pod budowę ww. obwodnicy pozyskanego od PKP w ilości 10ha. Obwodnica przebiegać będzie w części po starym torowisku na odcinku do Podmokli Wielkich i dalej do rada w Chlastawie. Realizacja tej inwestycji pozwoli na wyeliminowanie ciężkiego taboru z obrębu wsi Podmokle Wielkie, a tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

mapa-2205

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK