1663 ASF


jarmark2019


 

komunalka-info


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Polsko-niemieckie warsztaty akrobatyczno-gimnastyczne

akrobatyka1509-1Pod tym tytułem przeprowadzony został w dniach 13.-15.09.2019r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście wspólnie zaplanowany projekt, w którym wzięli udział akrobaci z niemieckiego klubu Varieté Fantastique z Cottbus oraz gimnastyczki UKS OLIMP Podmokle.

Celem projektu była integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi akrobatami i gimnastyczkami z Gminy Babimost i miasta Cottbus, podczas wspólnych warsztatów akrobatyczno-gimnastycznych oraz propagowanie uprawiania akrobatyki i gimnastyki wśród dzieci.

Wspólnie przygotowany program polsko-niemieckich warsztatów pozwolił na naukę nowych układów artystyczno-gimnastycznych oraz poznanie nowych technik przeprowadzania rozgrzewek i ćwiczeń. Przeprowadzone warsztaty nie tylkointegrowały uczestników projektu ale również lokalną społeczność podczas pokazu akrobatyczno-gimnastycznego. Uczestnicy projektu zaprezentowali zdobyte umiejętnościw jedenastu układach akrobatyczno-gimnastycznych przed publicznością.

Zdobyta wiedza i doświadczenie podczas warsztatów pozostanie w świadomości i pamięci uczestników projektu.

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa –Bóbr” oraz budżetu państwa.

Zapraszamy do galerii
akrobatyka1509-2

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK