1663 ASF


jarmark2019


 

komunalka-info


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


IV Krajowy Kongres Sekretarzy

19-20.09.2019-1W dniach 19-20 września 2019 r. w Warszawie odbył się IV Krajowy Kongres Sekretarzy, podczas którego w roli panelisty wystąpiła Sekretarz Gminy Babimost Sylwia Panaś. Organizatorem Kongresu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST. Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy JST.

Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych. Kongres jest miejscem debaty samorządowców z przedstawicielami władz centralnych – osobami, które mają bezpośredni wpływ na przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Kongres zgromadził ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych. Sekretarz Gminy Babimost w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienia związane z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w organie wykonawczym i uchwałodawczym gminy, zasady pracy komisji ds. skarg, wniosków i petycji po zmianach ustaw ustrojowych, w tym występujące problemy w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. W panelu udział wzięli również: dr Rafał Budzisz – adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Krzysztof Nowak – dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Łukasz Grunwald – menedżer projektu POSIEDZENIA.PL oraz Ewa Trzcińska – Sekretarz Miasta Zielona Góra. Moderatorem niniejszego panelu była dr Ewa Bosy – członek SKO w Zielonej Górze, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do galerii

19-20.09.2019-5
zdjęcia: www.kongressekretarzy.pl
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK