1663 ASF


komunalka-info


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


O inwestycjach w gminie Babimost

ScreenShot027Źródło: www.lubuskie.pl

Rozwój Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół lotniska, budowa obwodnicy oraz linii kolejowej (inwestycje planowane w nowej perspektywie) - to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, lubuskich posłów: Waldemara Sługockiego oraz Bogusława Wontora, burmistrza Babimostu Bernarda Radnego oraz dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Michała Anczykowskiego.

 

Wolne lokalizacje inwestycyjne mogą sprzyjać rozwojowi Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Burmistrz Bernard Radny zapewniał, że jest to zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Babimost od lat prężnie się rozwija. Skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej. Burmistrz przekonywał, że to dobre miejsce do inwestycji. Podkreślał, że na terenie gminy jest już kilku bardzo dużych inwestorów, jak np. IKEA Industry (największy pracodawca w regionie, zatrudnia ponad 3 tys. pracowników).
Na terenie gminy znajduje się także port lotniczy, który, jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak dzięki samorządowym inwestycjom o łącznej wartości 16 mln zł prężnie się rozwija. Świadczy o tym chociażby wzrost liczby pasażerów. Do 21 października 2019 r. lotnisko obsłużyło 25 tys. podróżnych (w 2018 r. było to łącznie 21 tys. podróżnych).

Inwestycje wykonane przez Samorząd Województwa:

- ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Wartość inwestycji współfinansowanej z LRPO to prawie 4 mln zł. Dzięki dostosowaniu lotniska do europejskich wymogów bezpieczeństwa, port będzie mógł działać przez całą dobę i obsługiwać lotniczy transport towarowy.

- budowa drogi patrolowej – koszt: 859,9 tys. zł

- budowa sieci energetycznej zasilającej pionowe znaki nawigacyjne – koszt: 860 tys. zł

- budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – 3,1 mln zł

- naprawa/remont nawierzchni Płyty Postoju Samolotów nr 1 i drogi kołowania „Echo” – koszt: 640  tys. zł

- naprawa/remont oświetlenia projektorowego PPS nr 1 i DK „Echo”

- budowa Hali Kontroli Przylotów – koszt: 3,2 mln zł

Teraz przyszedł czas na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół lotniska. Rozpatrywany jest m.in. wariant lokalizacji w tym miejscu Centrum Badań Kosmicznych., które posiada systemy i urządzenia, które mogłyby wesprzeć działania portu.

W spotkaniu udział wzięli:

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Waldemar Sługocki – Poseł na Sejm RP

Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Marek Banaszkiewicz – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Bernard Radny – burmistrz Babimostu,

Bogusław Wontor – Poseł na Sejm RP

Maciej Nowicki – Departament Rozwoju Regionalnego

Sławomir Kotylak – Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wojciech Olszewski - Biuro Projektów Własnych

Michał Anczykowski – Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost.

Galeria zdjęć

ScreenShot027

Źródło: www.lubuskie.pl

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK