UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


O inwestycjach w gminie Babimost

ScreenShot027Źródło: www.lubuskie.pl

Rozwój Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół lotniska, budowa obwodnicy oraz linii kolejowej (inwestycje planowane w nowej perspektywie) - to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, lubuskich posłów: Waldemara Sługockiego oraz Bogusława Wontora, burmistrza Babimostu Bernarda Radnego oraz dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Michała Anczykowskiego.

 

Wolne lokalizacje inwestycyjne mogą sprzyjać rozwojowi Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Burmistrz Bernard Radny zapewniał, że jest to zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Babimost od lat prężnie się rozwija. Skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej. Burmistrz przekonywał, że to dobre miejsce do inwestycji. Podkreślał, że na terenie gminy jest już kilku bardzo dużych inwestorów, jak np. IKEA Industry (największy pracodawca w regionie, zatrudnia ponad 3 tys. pracowników).
Na terenie gminy znajduje się także port lotniczy, który, jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak dzięki samorządowym inwestycjom o łącznej wartości 16 mln zł prężnie się rozwija. Świadczy o tym chociażby wzrost liczby pasażerów. Do 21 października 2019 r. lotnisko obsłużyło 25 tys. podróżnych (w 2018 r. było to łącznie 21 tys. podróżnych).

Inwestycje wykonane przez Samorząd Województwa:

- ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Wartość inwestycji współfinansowanej z LRPO to prawie 4 mln zł. Dzięki dostosowaniu lotniska do europejskich wymogów bezpieczeństwa, port będzie mógł działać przez całą dobę i obsługiwać lotniczy transport towarowy.

- budowa drogi patrolowej – koszt: 859,9 tys. zł

- budowa sieci energetycznej zasilającej pionowe znaki nawigacyjne – koszt: 860 tys. zł

- budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – 3,1 mln zł

- naprawa/remont nawierzchni Płyty Postoju Samolotów nr 1 i drogi kołowania „Echo” – koszt: 640  tys. zł

- naprawa/remont oświetlenia projektorowego PPS nr 1 i DK „Echo”

- budowa Hali Kontroli Przylotów – koszt: 3,2 mln zł

Teraz przyszedł czas na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych wokół lotniska. Rozpatrywany jest m.in. wariant lokalizacji w tym miejscu Centrum Badań Kosmicznych., które posiada systemy i urządzenia, które mogłyby wesprzeć działania portu.

W spotkaniu udział wzięli:

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Waldemar Sługocki – Poseł na Sejm RP

Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Marek Banaszkiewicz – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Bernard Radny – burmistrz Babimostu,

Bogusław Wontor – Poseł na Sejm RP

Maciej Nowicki – Departament Rozwoju Regionalnego

Sławomir Kotylak – Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wojciech Olszewski - Biuro Projektów Własnych

Michał Anczykowski – Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost.

Galeria zdjęć

ScreenShot027

Źródło: www.lubuskie.pl

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK