dzien dziecka2017


db2017-1


Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

IV Podmoklański Festiwal nauki

plakat festiwal 2017

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Babimost

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) po zatwierdzeniu Uchwałą Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXV/183/17 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ogłasza:

Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Babimost” obowiązującą od 01.06.2017r. do 31.05.2018r.

w wysokości:

1. Cena dostarczenia 1m3 wody wynosi 2,74 zł. + podatek VAT,

2. Cena odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 5,50 zł. + podatek VAT.

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji:                           

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2017)

oraz

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 4/2017)

termin składania wniosków:  22.05. - 09.06.2017 r.

Szczegóły wraz z drukami wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej www.lgdrk.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

Projekt "Samoobrona kobiet"

obrona1

obrona2

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2017

1

2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

1

2

3

4

GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31053023
Goście 45
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji