NSL baner

 


Komunikat dotyczący utrudnień w ruchu w związku z przebudową ulic Piłsudskiego i Sulechowskiej w Babimoście wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo.

Od dnia 15.03.2021 zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu w związku z przebudową dróg w Babimoście.

Inwestycja przewiduje przebudowę dróg od skrzyżowania Piłsudskiego – Kargowska – Wolsztyńska poprzez ul. Piłsudskiego i Sulechowską aż do ronda przy ulicy Sulechowskiej. Na całej długości przebudowywanych odcinków dróg wymieniana będzie nawierzchnia bitumiczna. W obrębie skrzyżowania (nowe rondo) ul. Piłsudskiego – ul. Kargowska – ul. Wolsztyńska zostanie wbudowana nowa nawierzchnia z kostki granitowej.

W pierwszym etapie zamknięte dla ruchu będą ulice Wolsztyńska i Kargowska przy skrzyżowaniu. Przejezdna będzie ulica Piłsudskiego.

Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas realizacji inwestycji.

Przepraszamy za utrudnienia.

utrudnienia-bieg-podkowy-2


!     !     !

koronawirus baner


INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że punkt szczepień przeciw COVID-19 zlokalizowany przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 w Babimoście dysponuje wolnymi terminami na szczepienia dla osób w wieku 70+. Chętne osoby do skorzystania ze szczepienia zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 724101212.

 

Gmina Babimost włączyła się do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Program ten jest kolejną fazą walki z pandemią koronawirusa tak, abyśmy wszyscy mieli szansę na szybki powrót do normalności.

Wykaz placówek wyznaczonych do szczepień zlokalizowanych na terenie naszej gminy dostępny jest na stronie rządowej pod linkiem:

www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#

Na terenie Gminy Babimost placówkami wyznaczonymi do szczepień są:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost - tel. 516109788;

- Alexa-Med Agnieszka Jocz Gabinety Stomatologiczne Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 66-110 Babimost - tel. 724101212;

- Centrum Medyczne Topmed Filia Babimost ul. Wolsztyńska 30, 66-110 Babimost - tel. 887199919.

Rejestracji można dokonać także pod numerem infolinii 989 oraz za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl

Gmina Babimostu zachęca mieszkańców do poddania się szczepieniom. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z transportu do punktu szczepień na terenie gminy osobom, które nie mają możliwości we własnym zakresie dojechać na szczepienia. O tym fakcie należy poinformować koordynatora ds. szczepień w Gminie Babimost pod nr tel. 683513873 lub 669070400. Koordynatorem realizacji zadania jest Pan Mirosław Dec.

Urząd Miejski w Babimoście informuje o podjęciu zadania dowozu osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Transport ww. osób jest bezpłatny i jest realizowany na terenie Gminy Babimost. Zapotrzebowanie na dowóz do punktu szczepień proszę zgłaszać z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, tak abyśmy mogli skutecznie zrealizować to zadanie.

 

szczepimysie1 szczepimysie2


1663 ASF


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1920x1080px-plakat-NSP-na-ekran-RGB-scaledW dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Spis powszechny przeprowadzany jest przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Nie możemy więc odmówić przekazania danych, ponieważ grozi za to kara grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. W przypadku braku możliwości wykonania samospisu we własnym zakresie, należy odwiedzić Urząd Miejski w Babimoście, biuro nr 4, tel. 68 351 38 67, gdzie zostało przygotowane stanowisko do dokonania samospisu. Metoda uzupełniająca zbierania danych to spis telefoniczny na infolinii spisowej: 22 279 99 99. Jeżeli nie spiszemy się przez internet ani przez telefon skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy telefonicznie lub bezpośrednio.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane: 1. Charakterystyka demograficzna osób: płeć; wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa. 2. Aktywność ekonomiczna osób: bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo, lokalizacja miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świadczeń. 3. Poziom wykształcenia. 4. Niepełnosprawność: samoocena niepełnosprawności, prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, stopień niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności. 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne: okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju, miejsce zamieszkania rok przed spisem, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu/powrotu do Polski, miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą), kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą). 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa: narodowość – przynależność narodowa lub etniczna, język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, wyznanie – przynależność do wyznania religijnego. 7. Gospodarstwa domowe i rodziny: stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania. 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki): rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania mieszkania, własność mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania, liczba izb w mieszkaniu, wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania, tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe, rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stan zamieszkania budynku, wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, liczba izb w budynku, własność budynku, liczba mieszkań w budynku, rok wybudowania budynku.

Dane zbierane podczas spisu są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Wszelkie informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można uzyskać na infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Liczymy się dla Polski!

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK