pomoc dla ukrainy


Udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium

29.06.2021-8W dniu 29.06.2021 r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Babimoście. Podczas sesji Burmistrz Babimostu Bernard Radny szczegółowo przedstawił Raport o Stanie Gminy Babimost za rok 2020 obejmujący takie zagadnienia jak: ochrona środowiska naturalnego; oświata i wychowania; kultura, sport i rekreacja; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; pomoc społeczna; ochrona zdrowia; rolnictwo; budownictwo; zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z panującą w 2020 roku pandemią koronawirusa, raport uwzględniał wiele kwestii w tym zakresie. W raporcie zawarto szereg działań podejmowanych przez urząd, a także jednostki organizacyjne gminy. Po przedstawionym raporcie odbyła się nad nim debata, w której głos zabrali radni. Po debacie radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Następnym punktem w porządku obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu. Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Tadeusz Maszewski w imieniu radnych złożył podziękowania na ręce Burmistrza Babimostu – pana Bernarda Radnego oraz skarbnika Gminy – pani Jadwigi Furman. W dalszej części sesji uchwalono pozostałe projekty uchwał.

XXII sesja Rady Miejskiej w Babimoście po ponad roku odbyła się w formie stacjonarnej.

Burmistrz Babimostu dziękuje radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim osobom, które wspierały realizację zadań gminnych.

Zapraszamy do galerii

29.06.2021-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK