Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

nprc20W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021roku, w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Gmina Babimost pozyskała środki na realizację projektu w wysokości 10.500,00 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych po 4.000,00 zł oraz dla Przedszkola Publicznego w Podmoklach Wielkich 2.500,00 zł.

Jest to 80 % dofinansowania całego zadania, gmina Babimost jako organ prowadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego w wysokości 2.625,00 zł.

Celem szczegółowym Priorytetu 3 jest wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. W ramach realizacji programu dofinasowanie udzielone zostało na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych, a także na zakup wyposażenia.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK