pomoc dla ukrainy


20220817


Udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium

19.05.2022-1W dniu 19 maja 2022 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyła się uroczysta sesja, podczas której radni głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania oraz nad absolutorium.

W pierwszej kolejności Burmistrz Bernard Radny omówił raport o stanie Gminy Babimost za 2021 rok, obejmujący między innymi takie zagadnienia jak: ochrona środowiska naturalnego i ochrona przeciwpożarowa, rolnictwo, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje, oświata, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. W raporcie zawarto szereg działań podejmowanych przez urząd i jednostki organizacyjne w 2021 roku. Po przedstawionym raporcie o stanie Gminy Babimost odbyła się debata, w której zabrali głos radni. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą i radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. W dalszej części sesji odbyło się rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście i tym razem radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Po brawach Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście pogratulował burmistrzowi oraz złożył podziękowania pracownikom urzędu. Po przerwie, w dalszej części sesji uchwalono pozostałe projekty uchwał.

Na zakończenie sesji Burmistrz Babimostu podziękował wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Babimoście za okazane zaufanie oraz za wspieranie realizacji zadań gminnych.

Zapraszamy do galerii

19.05.2022-2
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK