Podmokle Małe najpiękniejszą wsią w województwie lubuskim

W dniu 26 października 2011 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego w czerwcu br. konkursu pt. „Najpiękniejsza Wieś Lubuska”. Organizatorem konkursu był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego, a współorganizatorami: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuska Izba Rolnicza. Patronat objęła Pani Marszałek Elżbieta Polak.
Do konkursu przystąpiło 30 wsi województwa, które mogły się pochwalić szczególnymi walorami i osiągnięciami. Komisja konkursowa oceniała miejscowości według następujących kryteriów : ogólny wygląd wsi, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego, aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców, dostęp do internetu we wsi, przedsięwzięcia na rzecz zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, prezentacja dorobku wsi podczas wizytacji Komisji.
Podmokle Małe zwyciężyły bezapelacyjnie otrzymując w nagrodę bon na kwotę 8 000 zł. Jak podano w uzasadnieniu werdyktu: „Wieś zarysowała się najmocniej na tle pozostałych. Mieszkańcom wspólnym zaangażowaniem i pracą udało się stworzyć muzeum ( Skansen maszyn i urządzeń rolniczych- dop. Z.W.), izbę pamięci, remizę strażacką, świetlicę. Bardzo charakterystyczny, dodający niepowtarzalnego klimatu jest również zakupiony i odnowiony wiatrak, który widać już od wjazdu do Podmokli Małych. Dumą tej miejscowości jest również kultywowana przez wszystkich mieszkańców tradycja i zwyczaje”.
Dyplomy i nagrody wręczali Pani Marszałek Elżbieta Polak oraz członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, gratulując wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym wsiom. W części artystycznej uroczystości wystąpili, grając na sierszeńkach, Dominika Bartczak i Kamil Knobel. Otrzymali wiele entuzjastycznych braw zgromadzonej licznie publiczności.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK