akrobaty


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Podpisanie umów - Odnowa i rozwój wsi

Dnia 16 stycznia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Burmistrz Bernard Radny i Skarbnik Gminy Jadwiga Furman podpisali z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem umowy na realizację zadań, które będą przeprowadzone w latach 2012-2014. Zadania te zostaną dofinansowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Operacja „Budowa budynku zaplecza socjalno-technicznego pełniącego funkcję sportową na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście”. Wniosek na realizację tego zadania został złożony przez Gminę Babimost do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 18 maja 2011r. Drugi tytuł operacji to „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”. Wniosek na to zadanie również został złożony w dniu 18 maja 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Te dwa zadania będą dofinansowane w ramach działania 213.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie 500 tys. zł. na każde zadanie. Wartość inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku” przewyższa łączną kwotę modernizacji wszystkich świetlic realizowanych do tej pory w pozostałych miejscowościach wiejskich.

Zapraszamy do galerii

Foto_27

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK