W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 lipca 2020 r. biuro USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie przyjmowało tylko i wyłącznie w sprawie wyborów i zgłoszenia zgonu.


TARGOWISKO MIEJSKIE – PRZYPOMNIENIE !!!

W związku z faktem nieprzestrzegania na targowisku miejskim w Babimoście zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. (maseczki, rękawiczki, odległości), Zarządca targowiska informuje, że jeśli taka sytuacja nadal będzie miała miejsce, targowisko zostanie zamknięte do odwołania.

Przypominamy o obowiązujących przepisach:

WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW W PUNKTACH HANDLOWYCH

Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);

• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;

• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia;

• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:

• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 1,5 metra;

• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

W dniu 4 marca 2012 roku, z okazji Dnia Kobiet, w Centrum Sportu i Rekreacji "Olimpia" odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Babimostu. Tancerzy wspomagała pełna sala publiczności.
Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy sponsorom i organizatorom imprezy.
Burmistrz Babimostu podczas finałowego Turnieju Tańca zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet wręczył bukiety kwiatów Paniom reprezentującym różne stowarzyszenia, organizacje i lokalne społeczności:
- Pani Barbara Szmagulska - Wiceprezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 1 w Babimoście
- Pani Józefa Pietrzak – Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego , Oddział w Babimoście
- Pani Kryspina Drążkiewicz – Skarbnik Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
- Pani Ewelina Wozińska – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej
- Pani Helena Latoń – Przewodnicząca Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Pani Teresa Ostrowska – Prezes Gminnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Babimoście
- Pani Aneta Sybis –Jeż – Prezes Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość”
- Pani Maria Białas - Sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”
- Pani Danuta Sułkowska – Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Terenowe Babimost
- Pani Zofia Janeczek – Kierownik Zespołu Śpiewaczego „WIWAT”
- Pani Grażyna Trocholepsza - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych
- Pani Wanda Szukała – Sołtys sołectwa Podmokle Wielkie i zarazem Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Wielkich
- Pani Wanda Konkiewicz – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kramsku
- Pani Monika Jarysz – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku
- Pani Krystyna Figlarek – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kolesinie
- Pani Małgorzata Stachecka – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Laskach
- Pani Henryka Stojanowska – Sołtys sołectwa Kolesin
- Pani Katarzyna Rychła – Sołtys Sołectwa Podmokle Małe
- Pani Jolanta Bordulak – Jedyna kobieta Radna w Radzie Miejskiej w Babimoście
- Pani Maria Pocztowiak – Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Babimoście
- Pani Justyna Przygocka – Wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENOMEN” w Babimoście

Zapraszamy do galerii

Foto_86

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK