W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 lipca 2020 r. biuro USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie przyjmowało tylko i wyłącznie w sprawie wyborów i zgłoszenia zgonu.


TARGOWISKO MIEJSKIE – PRZYPOMNIENIE !!!

W związku z faktem nieprzestrzegania na targowisku miejskim w Babimoście zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. (maseczki, rękawiczki, odległości), Zarządca targowiska informuje, że jeśli taka sytuacja nadal będzie miała miejsce, targowisko zostanie zamknięte do odwołania.

Przypominamy o obowiązujących przepisach:

WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW W PUNKTACH HANDLOWYCH

Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);

• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;

• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia;

• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:

• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 1,5 metra;

• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Młodzieżowa Rada Miejska w Babimoście - I sesja

6 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Babimoście. To już III kadencja tego samorządu, który po został powołany Uchwałą nr XXXIII/162/06 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2006 roku. Wybory do MRM odbyły się tuż przed feriami, 9 lutego 2012 roku. Lokal wyborczy mieścił się w bibliotece Zespołu Szkół w Babimoście. W głosowaniu wzięło udział 130 osób, mieszkańców Gminy Babimost w wieku od 13 do 18 lat. W skład Rady weszli: Damian Radny, Patrycja Bączyk, Łukasz Cichy, Kornelia Frącek, Aleksandra Dryło, Adam Fliegner, Miłosz Czerwiński, Sebastian Stachecki, Katarzyna Golusik, Gabriela Stroińska, Tomasz Skalski, Karolina Śliwińska, Marta Kokocińska, Tomasz Dąbrowski, Klaudia Malajka.  Oni uzyskali w wyborach bezpośrednich największą liczbę głosów.
W I sesji MRM udział wzięli także : Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Henryk Paciejewski , który otworzył obrady i odebrał od młodych radnych ślubowanie, Zastępca Burmistrza Zbigniew Woziński, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Daszkiewicz, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Witold Sypniewski, Sekretarz Gminy Sylwia Panaś, Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Babimoście Ewa Muńko, nauczyciele Zespołu Szkół Wojciech Jaroszek i Wiesław Zięba oraz Łucja Makarowicz zajmująca się obsługą Rady Miejskiej.
Spośród młodych radnych na I sesji w dniu 06 marca wybrano osoby funkcyjne. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Babimoście został Damian Radny. Jego dwoma zastępcami są: Patrycja Bączyk i Sebastian Stachecki, sekretarzem Adam Fliegner, skarbnikiem Miłosz Czerwiński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Łukasz Cichy, który został jej przewodniczącym oraz Karolina Śliwińska i Tomasz Skalski.
Młodzieżowa Rada Miejska w Babimoście stworzona została przede wszystkim po to, aby upowszechniać ideę samorządności wśród młodych ludzi, którzy za kilka lat wejdą w dorosłe życie i będą pełnić odpowiedzialne stanowiska być może także w jednostkach administracji publicznej. Chcemy także wykorzystać szansę, jaką stwarzają młodzieżowe programy unijne, umożliwiające rozwój zainteresowań, zdobywanie doświadczeń, nawiązywanie nowych znajomości poprzez współpracę z rówieśnikami z podobnych organizacji w kraju i za granicą. Ważnym zadaniem, które stawiamy przed Radą jest wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów społecznych w środowisku młodzieżowym takich jak wandalizm, agresja, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów itp. Bycie radnym to nie tylko zaszczyt, ale także obowiązek. Życzymy wszystkim Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Babimoście, aby praca społeczna była dla nich źródłem satysfakcji i żeby ze swoich obowiązków wywiązali się jak najlepiej.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK