akrobaty


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Młodzieżowa Rada Miejska w Babimoście - I sesja

6 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Babimoście. To już III kadencja tego samorządu, który po został powołany Uchwałą nr XXXIII/162/06 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2006 roku. Wybory do MRM odbyły się tuż przed feriami, 9 lutego 2012 roku. Lokal wyborczy mieścił się w bibliotece Zespołu Szkół w Babimoście. W głosowaniu wzięło udział 130 osób, mieszkańców Gminy Babimost w wieku od 13 do 18 lat. W skład Rady weszli: Damian Radny, Patrycja Bączyk, Łukasz Cichy, Kornelia Frącek, Aleksandra Dryło, Adam Fliegner, Miłosz Czerwiński, Sebastian Stachecki, Katarzyna Golusik, Gabriela Stroińska, Tomasz Skalski, Karolina Śliwińska, Marta Kokocińska, Tomasz Dąbrowski, Klaudia Malajka.  Oni uzyskali w wyborach bezpośrednich największą liczbę głosów.
W I sesji MRM udział wzięli także : Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Henryk Paciejewski , który otworzył obrady i odebrał od młodych radnych ślubowanie, Zastępca Burmistrza Zbigniew Woziński, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Daszkiewicz, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Witold Sypniewski, Sekretarz Gminy Sylwia Panaś, Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Babimoście Ewa Muńko, nauczyciele Zespołu Szkół Wojciech Jaroszek i Wiesław Zięba oraz Łucja Makarowicz zajmująca się obsługą Rady Miejskiej.
Spośród młodych radnych na I sesji w dniu 06 marca wybrano osoby funkcyjne. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Babimoście został Damian Radny. Jego dwoma zastępcami są: Patrycja Bączyk i Sebastian Stachecki, sekretarzem Adam Fliegner, skarbnikiem Miłosz Czerwiński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Łukasz Cichy, który został jej przewodniczącym oraz Karolina Śliwińska i Tomasz Skalski.
Młodzieżowa Rada Miejska w Babimoście stworzona została przede wszystkim po to, aby upowszechniać ideę samorządności wśród młodych ludzi, którzy za kilka lat wejdą w dorosłe życie i będą pełnić odpowiedzialne stanowiska być może także w jednostkach administracji publicznej. Chcemy także wykorzystać szansę, jaką stwarzają młodzieżowe programy unijne, umożliwiające rozwój zainteresowań, zdobywanie doświadczeń, nawiązywanie nowych znajomości poprzez współpracę z rówieśnikami z podobnych organizacji w kraju i za granicą. Ważnym zadaniem, które stawiamy przed Radą jest wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów społecznych w środowisku młodzieżowym takich jak wandalizm, agresja, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów itp. Bycie radnym to nie tylko zaszczyt, ale także obowiązek. Życzymy wszystkim Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Babimoście, aby praca społeczna była dla nich źródłem satysfakcji i żeby ze swoich obowiązków wywiązali się jak najlepiej.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK