akrobaty


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Otwarcie szkoły kulturalno - artystycznej w Neuruppin

W dniu 02 marca 2012 r na zaproszenie Burmistrza Jensa – Petera Golde do Neuruppin udała się delegacja z Babimostu, która wzięła udział w uroczystości otwarcia szkoły artystycznej czyli tak zwanego „Starego Gimnazjum”. Jest to dawny obiekt szkolny, przebudowany w latach siedemdziesiątych i przekształcony w centrum kulturalne. Ponowna przebudowa obiektu nastąpiła w latach 2010-2012. Inwestycja wspierana była finansowo przez EFRR /Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ z programu „ Zrównoważony rozwój miast” i dofinansowana w kwocie 4,5 miliona euro. Całkowity koszt inwestycji wynosił 6,8 miliona euro.
Zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców powitał Burmistrz Neuruppin Jens-Peter Golde. Podczas uroczystości przemawiał Minister ds. Infrastruktury i Rolnictwa Brandenburgii – Jörg Vogelsänger oraz Pani Elisabeth Schroedter, deputowana do Parlamentu Europejskiego. Babimojskiej delegacji przewodniczył Burmistrz Bernard Radny. W historycznych murach, po przebudowie, znalazły miejsce pomieszczenia do prowadzenia różnej działalności kulturalno-artystycznei i oświatowej. „Stare Gimnazjum” otrzymało nową nazwę – Campus Neuruppin.
Cała ta inwestycja została przeprowadzona z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Obok szkoły tańca, sztuki i muzyki znalazła tutaj miejsce biblioteka publiczna, dział miejskiego marketingu, stowarzyszenie im. Theodora Fontane – niemieckiego pisarza urodzonego w 1819 roku w Neuruppin, oraz dwa kierunki Wyższej Szkoły Technicznej - zarządzanie i marketing, logistyka i rachunkowości. Z okazji otwarcia „Starego Gimnazjum” Burmistrz Babimostu przekazał na ręce Burmistrza Neuruppin pamiątkowy obraz, przedstawiający koźlarza na tle fontanny na Skwerku Muzyków Ludowych w Babimoście. Zwiedzanie pięknie przebudowanego obiektu umilała orkiestra z Berlina „BrassAppel”. Dzieci ze szkoły muzycznej i szkoły sztuki przedstawiały zwiedzającym obiekt wspaniale przygotowany program artystyczny.
Drugim ważnym celem wizyty było zaplanowanie wspólnych projektów do realizacji w 2012 roku a także w latach późniejszych. To robocze spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Neuruppin i wzięli w nim udział ze strony niemieckiej :
Jens Peter Golde –Burmistrz Neuruppin; Arne Krohn –Z-ca Burmistrza Neuruppin; Jutta Mießner – Kierownik Urzędu; Susanna Presting- Koordynator ds. współpracy miast partnerskich oraz zaproszony gość Manfred Wothe- Dyrektor Europejskiej Akademii Sportu Brandenburgii w Poczdamie. Ze strony  polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Bernard Radny-Burmistrz Babimostu; Zbigniew Woziński - Z-ca Burmistrza Babimostu; Sylwia Panaś- Sekretarz Gminy; Jolanta Kusiak-Przybyła- Inspektor ds. ogólnych oraz Sławomira Stoll-Scheer- Specjalista ds. współpracy transgranicznej.
Ustalono że w tym roku zrealizowane zostaną w Neuruppin wspólne spotkania polskich i niemieckich seniorów oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Nastąpi także tradycyjna coroczna wymiana dzieci i młodzieży z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych i Szkoły Podstawowej w Neuruppin. Ponadto planowane jest nawiązanie współpracy pomiędzy urzędnikami z Babimostu i Neuruppin. Dotąd bowiem bardzo aktywnie współpracują ze sobą różnorodne organizacje i stowarzyszenia oraz placówki edukacyjne, a na poziomie urzędów w tym zakresie niewiele się dzieje. W czerwcu br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Babimoście złożą roboczą wizytę w Niemczech a w lipcu zaplanowano kilkudniową wizytę urzędników niemieckich w Babimoście. Będzie okazja do wymiany informacji, doświadczeń i porównań. Na jubileuszowe uroczystości z okazji 5 rocznicy otwarcia hali sportowej „Olimpia” przybędą do Babimostu sportowcy oraz oficjalne delegacje z Neuruppin. Zaplanowano również zrealizowanie wspólnego projektu pod tytułem „Polsko-Niemieckie Święto Miodu”, które odbędzie się we wrześniu br. w Podmoklach Małych. Na przełomie sierpnia i września zorganizowane zostanie spotkanie młodzieży z okazji obchodzonego w Neuruppin „Dnia Młodości”. Jak widać, współpraca pomiędzy naszymi gminami rozwija się, a trwa już nieprzerwanie od 1995 roku. Przynosi ona obopólne korzyści, a taką dla naszego społeczeństwa jest m.in. zbudowana dzięki współpracy transgranicznej, hala sportowa „Olimpia”.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK