wyzwolenie babimostu


 1663 ASF


komunalka-info


W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


Informacja dotycząca wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w każdym roku bez wezwania na indywidualnych rachunek bankowy w następujących terminach:

I kwartał – do dnia 30 marca;

II kwartał – do dnia 30 czerwca;

III kwartał – do dnia 30 września;

IV kwartał – do dnia 31 grudnia.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w każdym roku bez wezwania na indywidualnych rachunek bankowy w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

Stawki opłaty wynoszą:

- 13,00 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

- 17,00 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

W przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata ryczałtowa wynosi:

- 230,00 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny;

- 260,00 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK