Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych

Koło Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych obchodzi w tym roku 55 rocznicę powstania. Jubileusz ten zbiegł się z 80. rocznicą urodzin pierwszej przewodniczącej Koła – Pani Celiny Szymańskiej. Z tych okazji, w sobotę 9 listopada 2013 roku, w kościele w Podmoklach odbyła się msza święta w intencji jubilatów, a następnie uroczystości przeniosły się do sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Tam złożono życzenia, wręczono upominki i bukiety kwiatów wzruszonej i szczęśliwej Pani Celinie, która z rozrzewnieniem przypominała sobie pierwsze lata istnienia Koła. Patrząc na rozbawioną i roztańczoną jubilatkę można na marginesie powiedzieć, że wieloletnia praca społeczna dobrze przysłużyła się jej zdrowiu i samopoczuciu. Kolejna część uroczystości związana była z jubileuszem Koła Gospodyń Wiejskich, które powstało w Podmoklach Małych w 1958 roku. Przez te ponad pół wieku Koło brało udział w niezliczonej liczbie różnych festynów, dożynek, imprez organizowanych w Gminie i poza nią. Na początku zajmowało się także rozprowadzaniem do gospodarstw domowych piskląt i karmy dla nich. Wypożyczało również naczynia na rodzinne uroczystości, prowadziło dziecińce, aby zapewnić najmłodszym opiekę podczas żniw. Organizowało kursy szycia, gotowania i pieczenia. Od początku swego istnienia jednym z najważniejszych zadań Koła było pielęgnowanie i przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom Podmoklan. Należą do nich m.in. dzwon, który wędrując po wsi wydzwania i informuje mieszkańców o ważnych sprawach, cycha – symbol ryby chodzącej od domu do domu zawiadamiając o czyjejś śmierci i dacie pogrzebu, oraz charakterystyczne dla wsi potrawy takie jak kwaśne jaja, plince czy kwyrlunka. Koło Gospodyń Wiejskich realizuje także inne zadania. Z inicjatywy jego członkiń powstał Zespół śpiewaczy Wiwat, który występuje w regionie, a także zagranicą już od 8 lat. W 2010 roku zorganizowało pomoc dla powodzian w Bogatyni, organizując zbiórkę płodów rolnych i żywności.
Podczas uroczystości na ręce przewodniczącej Koła Pani Grażyny Trocholepszej złożono wiele listów gratulacyjnych, życzeń oraz kwiatów. Głos zabrali m.in. Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Elżbieta Ryczek życząc wszystkim członkiniom dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy społecznej, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zapraszamy do galerii

09.11.2013-1

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK