Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych

Koło Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych obchodzi w tym roku 55 rocznicę powstania. Jubileusz ten zbiegł się z 80. rocznicą urodzin pierwszej przewodniczącej Koła – Pani Celiny Szymańskiej. Z tych okazji, w sobotę 9 listopada 2013 roku, w kościele w Podmoklach odbyła się msza święta w intencji jubilatów, a następnie uroczystości przeniosły się do sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Tam złożono życzenia, wręczono upominki i bukiety kwiatów wzruszonej i szczęśliwej Pani Celinie, która z rozrzewnieniem przypominała sobie pierwsze lata istnienia Koła. Patrząc na rozbawioną i roztańczoną jubilatkę można na marginesie powiedzieć, że wieloletnia praca społeczna dobrze przysłużyła się jej zdrowiu i samopoczuciu. Kolejna część uroczystości związana była z jubileuszem Koła Gospodyń Wiejskich, które powstało w Podmoklach Małych w 1958 roku. Przez te ponad pół wieku Koło brało udział w niezliczonej liczbie różnych festynów, dożynek, imprez organizowanych w Gminie i poza nią. Na początku zajmowało się także rozprowadzaniem do gospodarstw domowych piskląt i karmy dla nich. Wypożyczało również naczynia na rodzinne uroczystości, prowadziło dziecińce, aby zapewnić najmłodszym opiekę podczas żniw. Organizowało kursy szycia, gotowania i pieczenia. Od początku swego istnienia jednym z najważniejszych zadań Koła było pielęgnowanie i przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom Podmoklan. Należą do nich m.in. dzwon, który wędrując po wsi wydzwania i informuje mieszkańców o ważnych sprawach, cycha – symbol ryby chodzącej od domu do domu zawiadamiając o czyjejś śmierci i dacie pogrzebu, oraz charakterystyczne dla wsi potrawy takie jak kwaśne jaja, plince czy kwyrlunka. Koło Gospodyń Wiejskich realizuje także inne zadania. Z inicjatywy jego członkiń powstał Zespół śpiewaczy Wiwat, który występuje w regionie, a także zagranicą już od 8 lat. W 2010 roku zorganizowało pomoc dla powodzian w Bogatyni, organizując zbiórkę płodów rolnych i żywności.
Podczas uroczystości na ręce przewodniczącej Koła Pani Grażyny Trocholepszej złożono wiele listów gratulacyjnych, życzeń oraz kwiatów. Głos zabrali m.in. Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Elżbieta Ryczek życząc wszystkim członkiniom dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy społecznej, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zapraszamy do galerii

09.11.2013-1

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK