Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


csir 11

3maja-obchody2018


dance show

6 Ranking Gmin Województwa Lubuskiego

W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, w poniedziałek 18 listopada 2013 r. nastąpiło ogłoszenie wyników 6 Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego. Do rywalizacji zgłosiły się wszystkie 83 gminne samorządy z naszego województwa. Nadrzędnym celem rankingu, jak podkreślili organizatorzy, było uzyskanie obiektywnych informacji na temat sytuacji gospodarczej, a także identyfikacja kierunków i ścieżek rozwoju lubuskich gmin. Podczas badania i oceny gmin zwracano uwagę m.in. na dochody, wydatki majątkowe i inwestycyjne, środki pozyskane z UE i innych zagranicznych źródeł, wydatki na edukację, liczbę bezrobotnych, innowacyjność itp. Przygotowując analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w lubuskich gminach przyjęto zasadę , aby pokazywać te wskaźniki, które są wynikiem działań samorządów oraz pokazują ich rozwój. Gmina Babimost, podobnie jak w ubiegłym roku, uzyskała tytuł Prymus Innowacyjności. „Tylko innowacyjne podejście do rozwoju gospodarczego gminy ma szansę wyróżnić dany samorząd pośród wielu innych i przyczynić się do skutecznego zainteresowania danym miejscem przez inwestorów”- napisali w swoim podsumowaniu organizatorzy. Nasza Gmina od szeregu lat, w wielu rankingach regionalnych i krajowych, zajmuje czołowe miejsca. To, kolejne już wyróżnienie jest potwierdzeniem właściwie objętego kierunku rozwoju i konsekwencji w realizacji założonych celów.

 

18.11.2013-4

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

18.11.2013-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK