Samorządowy Lider Edukacji

Gmina Babimost po raz drugi znalazła się w elitarnej grupie samorządów, które w dniu 27 listopada 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostały wyróżnione certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” w drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Akredytacyjna pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Dariusza Rotta na wniosek Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o przyznaniu Gminie Babimost tego wyróżnienia.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Wzięli w niej udział przedstawiciele wyróżnionych samorządów z całego kraju, które spełniły bardzo wysokie wymagania programowe.

Każda z gmin była oceniana przez trzech niezależnych ekspertów. W ramach projektu komisja oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności, wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp.

Gmina Babimost spełniła wszystkie warunki potrzebne do uzyskania certyfikatu. Wykazała, że w ciągu ostatnich kilku lat otrzymała bardzo wiele nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Do tej pory zrealizowano wiele projektów edukacyjnych dofinansowywane przez Unię Europejską, wspierano rozwój nauczycieli, rozwijano i modernizowano bazę oświatową, a także prowadzono wspólną politykę edukacyjno – kulturalno – sportową z wykorzystaniem infrastruktury gminnej,
co umożliwiło zrealizowanie wielu ciekawych imprez kulturalnych i zawodów sportowych. Ważnym na pewno był też fakt, że Gmina Babimost wspiera wydarzenia kulturalne
i artystyczne, wydaje książki, albumy i filmy promujące gminę, finansuje naukę gry
na instrumentach ludowych, promuje zespoły folklorystyczne i współorganizuje lokalne festyny z udziałem mieszkańców. Nie bez znaczenia są sukcesy sportowe, które corocznie plasują Gminę Babimost na I miejscu w rankingu Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że Gmina Babimost wyróżnia się na tle innych samorządów pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, podejmuje aktywne działania ukierunkowane na aktywizowanie młodzieży oraz poszerzania jej edukacyjnych
i naukowych pasji. W tej gminie ważnym jest inwestowanie w edukację.

Komisja Akredytacyjna w swoim uzasadnieniu wyraziła głębokie uznanie dla działań realizowanych w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, w szczególności propagowanie wysokich standardów oświatowych i „dobrych praktyk” w dziedzinie nauki i zarządzania szkolnictwem. Uznała również, że Gmina Babimost wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę oraz odnosi znaczące sukcesy dydaktyczne , organizatorskie i sportowe.

dyplom lider edukacji

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji