Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


csir 11

3maja-obchody2018


dance show

Samorządowy Lider Edukacji

Gmina Babimost po raz drugi znalazła się w elitarnej grupie samorządów, które w dniu 27 listopada 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostały wyróżnione certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” w drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Akredytacyjna pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Dariusza Rotta na wniosek Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o przyznaniu Gminie Babimost tego wyróżnienia.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Wzięli w niej udział przedstawiciele wyróżnionych samorządów z całego kraju, które spełniły bardzo wysokie wymagania programowe.

Każda z gmin była oceniana przez trzech niezależnych ekspertów. W ramach projektu komisja oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności, wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp.

Gmina Babimost spełniła wszystkie warunki potrzebne do uzyskania certyfikatu. Wykazała, że w ciągu ostatnich kilku lat otrzymała bardzo wiele nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Do tej pory zrealizowano wiele projektów edukacyjnych dofinansowywane przez Unię Europejską, wspierano rozwój nauczycieli, rozwijano i modernizowano bazę oświatową, a także prowadzono wspólną politykę edukacyjno – kulturalno – sportową z wykorzystaniem infrastruktury gminnej,
co umożliwiło zrealizowanie wielu ciekawych imprez kulturalnych i zawodów sportowych. Ważnym na pewno był też fakt, że Gmina Babimost wspiera wydarzenia kulturalne
i artystyczne, wydaje książki, albumy i filmy promujące gminę, finansuje naukę gry
na instrumentach ludowych, promuje zespoły folklorystyczne i współorganizuje lokalne festyny z udziałem mieszkańców. Nie bez znaczenia są sukcesy sportowe, które corocznie plasują Gminę Babimost na I miejscu w rankingu Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że Gmina Babimost wyróżnia się na tle innych samorządów pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, podejmuje aktywne działania ukierunkowane na aktywizowanie młodzieży oraz poszerzania jej edukacyjnych
i naukowych pasji. W tej gminie ważnym jest inwestowanie w edukację.

Komisja Akredytacyjna w swoim uzasadnieniu wyraziła głębokie uznanie dla działań realizowanych w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, w szczególności propagowanie wysokich standardów oświatowych i „dobrych praktyk” w dziedzinie nauki i zarządzania szkolnictwem. Uznała również, że Gmina Babimost wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę oraz odnosi znaczące sukcesy dydaktyczne , organizatorskie i sportowe.

dyplom lider edukacji

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK