jarmark2017KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


W związku z remontem przejazdu kolejowego linii nr 358 km 6,779 w m. Podmokłe Wielkie, na drodze wojewódzkiej 304, uprzejmie informujemy , że od dnia 02.12.2017r.  od godz. 08:00 do dnia 13.12.2017r. do godz. 16:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego.
Dla potrzeb utrzymania ruchu zostaną wyznaczone dwa objazdy:
1) dla pojazdów do 15 ton przez miejscowości Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, drogą powiatową 1194F, ul. Leśną w Babimoście, do drogi wojewódzkiej nr 304,
2) dla pojazdów powyżej 15 ton przez miejscowości Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Wolsztyn.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Gmina Fair Play - Samorządowy Menedżer Roku 2013

6 grudnia 2013 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny odebrał w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie tytuł, certyfikat oraz honorowe wyróżnienie Gminy Fair Play 2013 w kategorii miasteczko i małe miasto przyznane Miastu i Gminie Babimost oraz po raz 11 tytuł i certyfikat Gminy Fair Play 2013 Miastu i Gminie Babimost. Organizatorem konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Celem konkursu jest promocja najbardziej aktywnych i prorozwojowych gmin w naszym kraju.

Tytuł Gmina Fair Play jest ważnym wyróżnieniem, które plasuje Gminę Babimost wśród najlepszych, godnych zaufania gmin w kraju. Świadczy o tym, że lokalni przedsiębiorcy, a także większość mieszkańców doceniają wysiłki i starania, które Gmina czyni w rozwój infrastruktury komunalnej czy budowę obiektów użyteczności publicznej. Tytuł ,,Gminy Fair Play’’ jest jednocześnie zachętą dla innych potencjalnych inwestorów do lokowania swoich pieniędzy i przedsiębiorstw na terenie Gminy Babimost, gdyż powyższy tytuł zobowiązuje między innymi do dysponowania przygotowanymi terenami inwestycyjnymi. Ponadto tytuł ułatwia nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami, w tym z przedsiębiorstwami, które posiadają tytuł ,,Przedsiębiorstwo Fair Play’’, gdyż tytuły te obligują do dobrej współpracy i wzajemnego zaufania. Podniosła uroczystość była połączona z wręczeniem nagród dla wyróżnionych przedsiębiorstw z terenu kraju. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedsiębiorstwo TFP z Dziećmierowa (koło Kurnika), mające swój zakład w Babimoście, otrzymało statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Ponadto Kapituła Konkursu, doceniając wkład w rozwój polskich samorządów, przyznała Burmistrzowi Babimostu Bernardowi Radnemu prestiżowy tytuł: ,,Samorządowego Menedżera Roku’’ 2013. Kapituła Konkursu w uzasadnieniu swojego werdyktu podkreśliła między innymi osiągnięcia Bernarda Radnego w rozwój infrastruktury w Gminie Babimost, w szczególności w uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych. Tytuł Menadżera Roku 2013 Kapituła przyznała 5 –ciu osobom z terenu całej Polski. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Olgierd Dziekoński – Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Mieczysław Bąk – Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

   

DSC 0012   DSC 0002

DSC 0014

Zapraszamy do galerii

06.12.2013-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK