Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


List gratulacyjny Radnych Rady Miejskiej w Babimoście

30.12.2013-1W dniu 30 grudnia odbyła się ostatnia w mijającym 2013 roku sesja Rady Miejskiej w Babimoście, podczas której Radni uchwalili budżet Gminy na 2014 rok. Jak co roku Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Miłym elementem sesji było wręczenie Burmistrzowi Babimostu w imieniu radnych Rady Miejskiej w Babimoście listu gratulacyjnego za osobisty wkład w bardzo dynamiczny rozwój Gminy i otrzymanie wielu nagród i wyróżnień oraz zdobycie w bieżącym roku dwóch osobistych, prestiżowych wyróżnień: nagrodę im. Grzegorza Palki i tytuł ,,Samorządowy Menedżer Roku 2013‘’.

Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej za wsparcie w działaniach na rzecz i rozwój naszej Gminy. Zaznaczył, że rozwój Gminy oparty jest o wizję, która jest od początku skutecznie realizowana, gdzie przedstawia się obraz jak Gmina wyglądała, jaki jest stan obecny, i jaki będzie za kilka i kilkanaście lat. Biorąc powyższe pod uwagę realizuje się rozwój Gminy między innymi poprzez inwestowanie w obiekty publiczne, a także prowadzi się skuteczne działania z podmiotami gospodarczymi. Podsumowując swoją wypowiedź Burmistrz zaznaczył, że gdy popatrzymy, ile na przestrzeni lat zrobiliśmy, to możemy być z siebie zadowoleni i dumni z tego, iż mieszkamy w Gminie Babimost.

Zapraszamy do galerii

30.12.2013-6
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK