Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


List gratulacyjny Radnych Rady Miejskiej w Babimoście

30.12.2013-1W dniu 30 grudnia odbyła się ostatnia w mijającym 2013 roku sesja Rady Miejskiej w Babimoście, podczas której Radni uchwalili budżet Gminy na 2014 rok. Jak co roku Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Miłym elementem sesji było wręczenie Burmistrzowi Babimostu w imieniu radnych Rady Miejskiej w Babimoście listu gratulacyjnego za osobisty wkład w bardzo dynamiczny rozwój Gminy i otrzymanie wielu nagród i wyróżnień oraz zdobycie w bieżącym roku dwóch osobistych, prestiżowych wyróżnień: nagrodę im. Grzegorza Palki i tytuł ,,Samorządowy Menedżer Roku 2013‘’.

Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej za wsparcie w działaniach na rzecz i rozwój naszej Gminy. Zaznaczył, że rozwój Gminy oparty jest o wizję, która jest od początku skutecznie realizowana, gdzie przedstawia się obraz jak Gmina wyglądała, jaki jest stan obecny, i jaki będzie za kilka i kilkanaście lat. Biorąc powyższe pod uwagę realizuje się rozwój Gminy między innymi poprzez inwestowanie w obiekty publiczne, a także prowadzi się skuteczne działania z podmiotami gospodarczymi. Podsumowując swoją wypowiedź Burmistrz zaznaczył, że gdy popatrzymy, ile na przestrzeni lat zrobiliśmy, to możemy być z siebie zadowoleni i dumni z tego, iż mieszkamy w Gminie Babimost.

Zapraszamy do galerii

30.12.2013-6
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK