Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Nowoczesne rozwiązania związane z termomodernizacją Gminnego Ośrodka Kultury

03.04.2014-2W dniu 3 lutego 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a „EKOBUD” Sp. z o.o. z Zielonej Góry na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost – Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, 66 - 110 Babimost ul. Gagarina 21”. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Przyznane dofinansowanie z LRPO stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość robót na obiekcie po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.506.647,57zł brutto.

Zadanie to obejmuje: wykonanie nowej elewacji z dociepleniem ścian, wymianę pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem styropianem laminowanym papą, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej (na części sali widowiskowej), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (oprócz drzwi wejściowych), wymianę instalacji odgromowej, wymianę orynnowania i blacharki oraz remont instalacji wewnętrznych.

W zakres inwestycji wchodzi również modernizacja źródła ciepła wraz z wymianą całej instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem wentylacji oraz montażem pomp ciepła opartych na kolektorze gruntowym, który utworzy osiem otworów pionowych po 100 m głębokości każdy, które oddalone będą od siebie o 10m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem napełniony będzie glikolem.

Zastosowanie w/w pomp ciepła jest rozwiązaniem bardzo nowatorskim i jedynym w okolicy. Polega na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania obiektu.

Wykonanie termomodernizacji zmniejszy koszty ponoszone na ogrzewanie budynku, natomiast znaczne oszczędności nastąpią w wyniku zamontowania wyżej wymienionych pomp ciepła.

Termin zakończenia robót termomodernizacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury to czerwiec bieżącego roku.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Babimoście, która rozpocznie się w II kwartale 2014 roku również obejmować będzie zastosowanie pomp ciepła.

znaczki

Zapraszamy do galerii

03.04.2014-3

 

Obecny stan budynku
DSC 0055 DSC 0057

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK