Nowoczesne rozwiązania związane z termomodernizacją Gminnego Ośrodka Kultury

03.04.2014-2W dniu 3 lutego 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a „EKOBUD” Sp. z o.o. z Zielonej Góry na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost – Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, 66 - 110 Babimost ul. Gagarina 21”. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Przyznane dofinansowanie z LRPO stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość robót na obiekcie po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.506.647,57zł brutto.

Zadanie to obejmuje: wykonanie nowej elewacji z dociepleniem ścian, wymianę pokrycia dachowego wraz z jego ociepleniem styropianem laminowanym papą, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej (na części sali widowiskowej), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (oprócz drzwi wejściowych), wymianę instalacji odgromowej, wymianę orynnowania i blacharki oraz remont instalacji wewnętrznych.

W zakres inwestycji wchodzi również modernizacja źródła ciepła wraz z wymianą całej instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem wentylacji oraz montażem pomp ciepła opartych na kolektorze gruntowym, który utworzy osiem otworów pionowych po 100 m głębokości każdy, które oddalone będą od siebie o 10m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem napełniony będzie glikolem.

Zastosowanie w/w pomp ciepła jest rozwiązaniem bardzo nowatorskim i jedynym w okolicy. Polega na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania obiektu.

Wykonanie termomodernizacji zmniejszy koszty ponoszone na ogrzewanie budynku, natomiast znaczne oszczędności nastąpią w wyniku zamontowania wyżej wymienionych pomp ciepła.

Termin zakończenia robót termomodernizacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury to czerwiec bieżącego roku.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Babimoście, która rozpocznie się w II kwartale 2014 roku również obejmować będzie zastosowanie pomp ciepła.

znaczki

Zapraszamy do galerii

03.04.2014-3

 

Obecny stan budynku
DSC 0055 DSC 0057

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji