jarmark2017KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


W związku z remontem przejazdu kolejowego linii nr 358 km 6,779 w m. Podmokłe Wielkie, na drodze wojewódzkiej 304, uprzejmie informujemy , że od dnia 02.12.2017r.  od godz. 08:00 do dnia 13.12.2017r. do godz. 16:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego.
Dla potrzeb utrzymania ruchu zostaną wyznaczone dwa objazdy:
1) dla pojazdów do 15 ton przez miejscowości Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, drogą powiatową 1194F, ul. Leśną w Babimoście, do drogi wojewódzkiej nr 304,
2) dla pojazdów powyżej 15 ton przez miejscowości Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Wolsztyn.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Spotkanie z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Spotkanie z władzami PWSZWe wtorek 4 marca na zaproszenie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego do Babimostu przybyła delegacja władz sulechowskiej uczelni w składzie :

- REKTOR dr hab. inż. Wiesław Miczulski prof. PWSZ

- prof. dr hab. inż. Marian Miłek Instytut Politechniczny

- doc. dr inż. Julian Jakubowski Prorektor ds. Studenckich

- doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Instytut Turystyki i Rekreacji

Wizyta była pokłosiem wcześniejszego spotkania, zorganizowanego w murach PWSZ w Sulechowie, w którym uczestniczyły władze samorządowe gmin i powiatu zielonogórskiego.

Rozmowy dotyczyły głównie takich dziedzin jak energia odnawialna i turystyka. Jak wiemy, w ostatnim czasie staliśmy się wiodącym samorządem w regionie, w dziedzinie turystyki rowerowej. Mamy 23 kilometry doskonałych tras rowerowych i wiele obiektów turystycznych, do których tymi ścieżkami można dojechać. Ponadto wdrażamy systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Praktycznym przykładem może być instalacja 24 pomp ciepła przy modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Babimoście. Corocznie dofinansowujemy budowę instalacji solarnych, powstających w budynkach jedno – i wielorodzinnych. Na stronie internetowej naszej Gminy funkcjonuje pierwsza w Polsce interaktywna mapa solarna.

Jak widać wspólnych tematów z przedstawicielami PWSZ, którzy z uznaniem odnieśli się do tych osiągnięć, było sporo. Sulechowska uczelnia chce nadać kształceniu studentów bardziej praktyczny wymiar. Szuka więc płaszczyzn porozumienia z gminami, które mają coś konkretnego do zaoferowania. Jesteśmy jedną z takich gmin. Ustaliliśmy, że studenci w ramach zajęć praktycznych, będą mogli realizować na rzecz naszej gminy dokumenty planistyczne w zakresie rozwoju turystyki i energii odnawialnej. Odbywać się to będzie z korzyścią dla obu stron. Oni nabywać będą doświadczenia, a Gmina uzyska opracowania, które pomogą w realizacji strategii rozwoju ukierunkowanego m.in. na nowoczesne odnawialne źródła energii i turystykę .

W ramach podjętej współpracy zamieściliśmy wizytówkę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na naszych telebimach .

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK