Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Spotkanie z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Spotkanie z władzami PWSZWe wtorek 4 marca na zaproszenie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego do Babimostu przybyła delegacja władz sulechowskiej uczelni w składzie :

- REKTOR dr hab. inż. Wiesław Miczulski prof. PWSZ

- prof. dr hab. inż. Marian Miłek Instytut Politechniczny

- doc. dr inż. Julian Jakubowski Prorektor ds. Studenckich

- doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Instytut Turystyki i Rekreacji

Wizyta była pokłosiem wcześniejszego spotkania, zorganizowanego w murach PWSZ w Sulechowie, w którym uczestniczyły władze samorządowe gmin i powiatu zielonogórskiego.

Rozmowy dotyczyły głównie takich dziedzin jak energia odnawialna i turystyka. Jak wiemy, w ostatnim czasie staliśmy się wiodącym samorządem w regionie, w dziedzinie turystyki rowerowej. Mamy 23 kilometry doskonałych tras rowerowych i wiele obiektów turystycznych, do których tymi ścieżkami można dojechać. Ponadto wdrażamy systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Praktycznym przykładem może być instalacja 24 pomp ciepła przy modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Babimoście. Corocznie dofinansowujemy budowę instalacji solarnych, powstających w budynkach jedno – i wielorodzinnych. Na stronie internetowej naszej Gminy funkcjonuje pierwsza w Polsce interaktywna mapa solarna.

Jak widać wspólnych tematów z przedstawicielami PWSZ, którzy z uznaniem odnieśli się do tych osiągnięć, było sporo. Sulechowska uczelnia chce nadać kształceniu studentów bardziej praktyczny wymiar. Szuka więc płaszczyzn porozumienia z gminami, które mają coś konkretnego do zaoferowania. Jesteśmy jedną z takich gmin. Ustaliliśmy, że studenci w ramach zajęć praktycznych, będą mogli realizować na rzecz naszej gminy dokumenty planistyczne w zakresie rozwoju turystyki i energii odnawialnej. Odbywać się to będzie z korzyścią dla obu stron. Oni nabywać będą doświadczenia, a Gmina uzyska opracowania, które pomogą w realizacji strategii rozwoju ukierunkowanego m.in. na nowoczesne odnawialne źródła energii i turystykę .

W ramach podjętej współpracy zamieściliśmy wizytówkę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na naszych telebimach .

emocni-logo


Slajd1


GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31142393
Goście 53
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji