dozynki baner


Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


100lecie lotnictwa


Innowacyjne metody ogrzewania obiektów

14.03.2014-1Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście trwają prace termo-modernizacyjne, jednym z elementów projektu jest budowa pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania. Głównym elementem instalacji jest kolektor gruntowy oparty na 8 pionowych odwiertach o głębokości 90 m każdy, w odwierty wprowadzone będą podwójne pętle z rur PE wypełnione roztworem glikolu, końce sond zostaną połączone ze studnią rozdzielczą.

Instalacja z odwiertów poprzez studnię rozdzielczą zostanie doprowadzona do kotłowni gdzie zamontowana będzie pompa, która pobrane ciepło z sond gruntowych przetworzy w wymienniku na wodę grzewczą o temperaturze do +550C. Przyjęta w projekcie bardzo nowoczesna technologia pozyskania energii cieplnej pozwoli na duże oszczędności w kosztach eksploatacyjnych obiektu i jest działaniem proekologicznym.

Zapraszamy do galerii

14.03.2014-9

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK