Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Innowacyjne metody ogrzewania obiektów

14.03.2014-1Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście trwają prace termo-modernizacyjne, jednym z elementów projektu jest budowa pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania. Głównym elementem instalacji jest kolektor gruntowy oparty na 8 pionowych odwiertach o głębokości 90 m każdy, w odwierty wprowadzone będą podwójne pętle z rur PE wypełnione roztworem glikolu, końce sond zostaną połączone ze studnią rozdzielczą.

Instalacja z odwiertów poprzez studnię rozdzielczą zostanie doprowadzona do kotłowni gdzie zamontowana będzie pompa, która pobrane ciepło z sond gruntowych przetworzy w wymienniku na wodę grzewczą o temperaturze do +550C. Przyjęta w projekcie bardzo nowoczesna technologia pozyskania energii cieplnej pozwoli na duże oszczędności w kosztach eksploatacyjnych obiektu i jest działaniem proekologicznym.

Zapraszamy do galerii

14.03.2014-9

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK