dozynki baner


Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


100lecie lotnictwa


Spotkanie z Posłem na Sejm RP Killionem Munyama w SP w Podmoklach Małych

17.03.2014-1Dnia 17 marca 2014r Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Killion Munyama zainaugurował w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych cykl spotkań z młodzieżą podczas których omawiane będą kluczowe tematy dotyczące pozycji Afryki we współczesnym świecie. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Babimostu Bernard Radny, Zastępca Burmistrza Zbigniew Woziński, Sekretarz Gminy Sylwia Panaś oraz Przyjaciel szkoły Justyna Rapicka.

Poseł, z pochodzenia Zambijczyk, znający dobrze kwestie dotyczące Afryki chce poprzez cykl wykładów przybliżyć dzieciom problemy z jakimi boryka się Afryka.

Spotkanie z Posłem było jednym z wydarzeń realizowanego w szkole projektu „ Afryka jaka jest- wiemy, rozumiemy, pomagamy” który wraz z uczniami prowadzi pani Małgorzata Radna. W grudniu uczniowie szkoły przeprowadzili piękną akcję „Gwiazdka dla Afryki” która polegała na zbieraniu pieniążków na szczepionki dla afrykańskich dzieci. Zebrano ponad 1200 zł, które zostały przekazane na konto Unicef. Spotkanie z posłem przygotowały dzieci uczestniczące w projekcie. Natalia Wośko i Wiktoria Olender zaśpiewały przygotowaną na tę okazję piosenkę, następnie Poseł opowiadał dzieciom o swoim afrykańskim kraju- Zambii. Dzieci zadawały mnóstwo pytań dotyczących przede wszystkim życia ludzi w Afryce, problemów z jakimi borykają się tam dzieci, przyrody, a także swojego życia i kariery naukowej, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Następnie dziewczynki zatańczyły afrykański taniec, który same przygotowały. Punktem kulminacyjnym, projektu będzie adopcja na odległość afrykańskiego dziecka. Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Z reguły polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, którego celem jest umożliwienie dziecku edukacji. Podmoklańscy uczniowie sami podjęli decyzję o adopcji jednego dziecka z wybranego kraju afrykańskiego i zobowiązały się do zebrania wymaganej kwoty poprzez zbieranie plastikowych nakrętek i innych akcji.

Między ofiarodawcą, a podopiecznym tworzy się niepowtarzalna więź, zawsze pomagający otrzymują zdjęcie swojego podopiecznego, znają jego dotychczasowy życiorys oraz informację o efektach ich pomocy. Dzieci cieszą się że niedługo poznają swojego podopiecznego i mają nadzieję, że poprzez korespondencję nawiążą z nim serdeczny kontakt a nawet przyjaźń.

Jest to kolejny projekt Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych który wychowuje dzieci, uczy wrażliwości, tolerancji i empatii.

Władze Babimostu omawiały także z posłem rozwój gospodarczy Gminy Babimost oraz związany z tym układ komunikacyjny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

17.03.2014-4

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK