dozynki baner


Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


100lecie lotnictwa


Nowoczesne rozwiązania termomodernizacyjne w obiekcie ZS w Babimoście

10.04.2014-1W dniu 10 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a firmą Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost – Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost ul. Żwirki i Wigury 3”. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Przyznane dofinansowanie z LRPO stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość robót na obiekcie po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.946.370,07zł brutto.

W zakres inwestycji wchodzi całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła. Zaprojektowany został układ grzewczy składający się z dwóch pomp ciepła i połączeniem z gazowymi kotłami grzewczymi.

Układ grzewczy składać się będzie z dwóch pomp ciepła w pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierać będą ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazywać je do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną. Kolektor gruntowy czyli tzw. dolne źródło ciepła utworzony zostanie z 16 pionowych pętli po 110 mb każda. Głębokość odwiertów to 110 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem napełniony będzie roztworem glikolu.

Zastosowanie pomp ciepła jest rozwiązaniem bardzo nowatorskim i jedynym w okolicy. Gmina Babimost realizuje obecnie inwestycję termomodernizacji obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, w którym rozwiązania systemu ogrzewania są również oparte na pompach ciepła i kolektorze gruntowym. Polega to na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania obiektu, co pozwala na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, tym samym nastąpi poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Ponadto zadanie to obejmować będzie: wykonanie nowej elewacji z dociepleniem ścian styropianem gr. 15cm, wykonanie ocieplenia części stropodachu styropianem laminowanym papą oraz wykonanie docieplenia stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30 cm, wymiana stolarki okiennej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic.

Wykonanie termomodernizacji zmniejszy koszty ponoszone na ogrzewanie budynku, a przede wszystkim znaczne oszczędności nastąpią w wyniku zamontowania wyżej wymienionych pomp ciepła.

Termin zakończenia robót termomodernizacyjnych na obiekcie Zespołu Szkół w Babimoście to wrzesień bieżącego roku.

Zapraszamy do galerii

10.04.2014-4

 

logo

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK