Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Nowoczesne rozwiązania termomodernizacyjne w obiekcie ZS w Babimoście

10.04.2014-1W dniu 10 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a firmą Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost – Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost ul. Żwirki i Wigury 3”. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Przyznane dofinansowanie z LRPO stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość robót na obiekcie po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.946.370,07zł brutto.

W zakres inwestycji wchodzi całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła. Zaprojektowany został układ grzewczy składający się z dwóch pomp ciepła i połączeniem z gazowymi kotłami grzewczymi.

Układ grzewczy składać się będzie z dwóch pomp ciepła w pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierać będą ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazywać je do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną. Kolektor gruntowy czyli tzw. dolne źródło ciepła utworzony zostanie z 16 pionowych pętli po 110 mb każda. Głębokość odwiertów to 110 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem napełniony będzie roztworem glikolu.

Zastosowanie pomp ciepła jest rozwiązaniem bardzo nowatorskim i jedynym w okolicy. Gmina Babimost realizuje obecnie inwestycję termomodernizacji obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, w którym rozwiązania systemu ogrzewania są również oparte na pompach ciepła i kolektorze gruntowym. Polega to na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania obiektu, co pozwala na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, tym samym nastąpi poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Ponadto zadanie to obejmować będzie: wykonanie nowej elewacji z dociepleniem ścian styropianem gr. 15cm, wykonanie ocieplenia części stropodachu styropianem laminowanym papą oraz wykonanie docieplenia stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30 cm, wymiana stolarki okiennej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic.

Wykonanie termomodernizacji zmniejszy koszty ponoszone na ogrzewanie budynku, a przede wszystkim znaczne oszczędności nastąpią w wyniku zamontowania wyżej wymienionych pomp ciepła.

Termin zakończenia robót termomodernizacyjnych na obiekcie Zespołu Szkół w Babimoście to wrzesień bieżącego roku.

Zapraszamy do galerii

10.04.2014-4

 

logo

emocni-logo


Slajd1


GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31141092
Goście 49
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji