Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowych

16.04.2014-4W dniu 16.04.2014r. podpisana została umowa na „Budowę sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatnianiado sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko” z Wykonawcą robót Instalatorstwo Sanitarne I Gazowe Marian Wesoły Strzelce Wielkie 8, 63 – 820 Piaski.

Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę miejscowości: Nowe Kramsko i Stare Kramsko oraz poprawa jakości wody dostępnej dla mieszkańców.

Długość sieci wodociągowych wynosić będzie:

- dla zakresu: Kolesin – Nowe Kramsko ~ 1264,5m

- dla zakresu: Kolesin – Stare Kramsko ~ 3114,6m.

Wybudowane sieci zostaną połączone ze Stacją Uzdatniania Wody w Kolesinie, której budowa rozpocznie się w czerwcu i zakończy się we wrześniu bieżącego roku.

Na przetarg wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą złożyła ww. firma.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętych PROW na lata 2007 – 2013”. Przyznane dofinansowanie z PROW stanowić będzie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość robót po przeprowadzonym przetargu wynosi 613.843,63zł brutto.

Termin zakończenia robót budowy ww. sieci to 30 wrzesień bieżącego roku.

Zapraszamy do galerii

16.04.2014-3

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK