Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowych

16.04.2014-4W dniu 16.04.2014r. podpisana została umowa na „Budowę sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatnianiado sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko” z Wykonawcą robót Instalatorstwo Sanitarne I Gazowe Marian Wesoły Strzelce Wielkie 8, 63 – 820 Piaski.

Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę miejscowości: Nowe Kramsko i Stare Kramsko oraz poprawa jakości wody dostępnej dla mieszkańców.

Długość sieci wodociągowych wynosić będzie:

- dla zakresu: Kolesin – Nowe Kramsko ~ 1264,5m

- dla zakresu: Kolesin – Stare Kramsko ~ 3114,6m.

Wybudowane sieci zostaną połączone ze Stacją Uzdatniania Wody w Kolesinie, której budowa rozpocznie się w czerwcu i zakończy się we wrześniu bieżącego roku.

Na przetarg wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą złożyła ww. firma.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętych PROW na lata 2007 – 2013”. Przyznane dofinansowanie z PROW stanowić będzie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość robót po przeprowadzonym przetargu wynosi 613.843,63zł brutto.

Termin zakończenia robót budowy ww. sieci to 30 wrzesień bieżącego roku.

Zapraszamy do galerii

16.04.2014-3

emocni-logo


Slajd1


GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31142393
Goście 56
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji