Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

28.04.2014-3W dniu 28 kwietnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Babimoście. Podczas sesji radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Babimostu – Bernardowi Radnemu absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Henryk Paciejewski oraz przewodniczący komisji budżetowej – pan Witold Sypniewski w imieniu wszystkich radnych złożyli podziękowania na ręce Burmistrza Babimostu oraz Skarbnik Gminy – pani Jadwigi Furman.

Burmistrz Babimostu podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że jeśli jest duże poparcie w radzie, to można wiele ryzykować i takie ryzyko jest podejmowane m.in. poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne zadania. Podziękował wszystkim, którzy w minionym roku budżetowym udzielili swojego wsparcia.

Zapraszamy do galerii
28.04.2014-1

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK