dozynki baner


Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


100lecie lotnictwa


Udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

28.04.2014-3W dniu 28 kwietnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Babimoście. Podczas sesji radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Babimostu – Bernardowi Radnemu absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Henryk Paciejewski oraz przewodniczący komisji budżetowej – pan Witold Sypniewski w imieniu wszystkich radnych złożyli podziękowania na ręce Burmistrza Babimostu oraz Skarbnik Gminy – pani Jadwigi Furman.

Burmistrz Babimostu podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że jeśli jest duże poparcie w radzie, to można wiele ryzykować i takie ryzyko jest podejmowane m.in. poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne zadania. Podziękował wszystkim, którzy w minionym roku budżetowym udzielili swojego wsparcia.

Zapraszamy do galerii
28.04.2014-1

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK