Rajd rowerowy podczas dni otwartych Funduszy Europejskich

03.03.2014-100W związku z obchodami 10-tej rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w dniu 3 maja 2014r, Gmina Babimost była organizatorem „DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.

Projektem, któremu poświecone były obchody to „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim", czyli ścieżki rowerowe wybudowane z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Dni Otwarte rozpoczęły się o godz. 10:00. Również od tej godziny czynny był punkt informacyjny o ww. projekcie, w którym przyjmowano zgloszenia uczestników rajdu rowerowego. O godz. 14:00 Burmistrz Babimostu Bernard Radny krótkim przemówieniem dotyczacym 10-tej rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej zainaugurował rajd rowerowy. Mówił również o wykorzystywaniu środków unijnych przez Gminę Babimost na inwestycje służące mieszkańcom naszej gminy. Wieksza część przemówienia poświęcona była projektowi budowy ścieżek rowerowych. Po części oficjalnej wszyscy zgłoszeni uczestnicy wyruszyli na rajd rowerowy z Burmistrzem Babimostu na czele. Peleton uczestników w grupach 15 osobowych wyruszył z pod Hali Olimpia i dalej poruszał się ulicami miasta Babimost następnie po trasie Babimost – Nowe Kramsko – Podmokle Małe – Podmokle Wielkie – Babimost. W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzili wyremontowaną Salę Wiejską w Nowym Kramsku, Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych, a po powrocie do Babimostu również mieli możliwość zwiedzenia Hali Sportowej Olimpia. Uczestnicy rajdu na Sali w Nowym Kramsku zostali poczęstowani przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska pysznym ciastem, kawą i herbatą. Na terenie Skansenu w Podmoklach Małych do dyspozycji uczestników rajdu były zimne napoje. Biorący udział w rajdzie przejechali tego dnia po ścieżkach rowerowych ponad 20km. Nad prawidłowym przebiegiem rajdu czuwały służby porządkowe, straż miejska i opieka medyczna.

Na zakończenie rajdu wszyscy chętni wzięli udział we wspólnym grillowaniu na terenie przy hali sportowej Olimpia.

Zapraszamy do galerii

03.03.2014-131

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji