dozynki baner


Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


100lecie lotnictwa


Rajd rowerowy podczas dni otwartych Funduszy Europejskich

03.03.2014-100W związku z obchodami 10-tej rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w dniu 3 maja 2014r, Gmina Babimost była organizatorem „DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.

Projektem, któremu poświecone były obchody to „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim", czyli ścieżki rowerowe wybudowane z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Dni Otwarte rozpoczęły się o godz. 10:00. Również od tej godziny czynny był punkt informacyjny o ww. projekcie, w którym przyjmowano zgloszenia uczestników rajdu rowerowego. O godz. 14:00 Burmistrz Babimostu Bernard Radny krótkim przemówieniem dotyczacym 10-tej rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej zainaugurował rajd rowerowy. Mówił również o wykorzystywaniu środków unijnych przez Gminę Babimost na inwestycje służące mieszkańcom naszej gminy. Wieksza część przemówienia poświęcona była projektowi budowy ścieżek rowerowych. Po części oficjalnej wszyscy zgłoszeni uczestnicy wyruszyli na rajd rowerowy z Burmistrzem Babimostu na czele. Peleton uczestników w grupach 15 osobowych wyruszył z pod Hali Olimpia i dalej poruszał się ulicami miasta Babimost następnie po trasie Babimost – Nowe Kramsko – Podmokle Małe – Podmokle Wielkie – Babimost. W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzili wyremontowaną Salę Wiejską w Nowym Kramsku, Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych, a po powrocie do Babimostu również mieli możliwość zwiedzenia Hali Sportowej Olimpia. Uczestnicy rajdu na Sali w Nowym Kramsku zostali poczęstowani przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska pysznym ciastem, kawą i herbatą. Na terenie Skansenu w Podmoklach Małych do dyspozycji uczestników rajdu były zimne napoje. Biorący udział w rajdzie przejechali tego dnia po ścieżkach rowerowych ponad 20km. Nad prawidłowym przebiegiem rajdu czuwały służby porządkowe, straż miejska i opieka medyczna.

Na zakończenie rajdu wszyscy chętni wzięli udział we wspólnym grillowaniu na terenie przy hali sportowej Olimpia.

Zapraszamy do galerii

03.03.2014-131

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK