85 – lecie szkół polskich w gminie Babimost

15.06.2014-6Ziemia Babimojska w historii szkolnictwa polskiego zajmuje szczególną pozycję z uwagi na uwarunkowania historyczne i geograficzne.

W wyniku rozbiorów zachodnie ziemie polskie znalazły się w granicach Prus. Po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość . Jednak Babimojszczyzna, decyzją Traktatu Wersalskiego, pomimo udziału w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, dalej pozostała w granicach Niemiec. Polacy, mieszkający na tych terenach, nigdy nie pogodzili się z utratą wolności, i w dalszym ciągu walczyli z germanizacją. Wysoki stopień świadomości narodowej spowodował, że w 1929 roku, pod patronatem Związku Polskich Towarzystw Szkolnych i Związku Polaków w Niemczech powstawały kolejno polskie szkoły, najpierw w Starym Kramsku a potem w Nowym Kramsku, Podmoklach Małych i Podmoklach Wielkich. 1 września 1939 roku, w dniu wybuchu II wojny światowej szkoły zostały zamknięte, a nauczyciele aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę oddając własne życie za krzewienie patriotyzmu i naukę języka polskiego.

W niedzielę 15 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury obchodziliśmy jubileusz 85-lecia powstania szkół polskich na Babimojszczyźnie. Udział w tych uroczystościach wzięli m.in. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Pan Sławomir Broniarz, senator RP III, IV i V kadencji, nauczyciel, były wojewoda zielonogórski Pan Zbyszko Piwoński, Lubuski Wicekurator Oświaty Pan Radosław Wróblewski, Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP Pani Bożena Mania, Wiceprezes Zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP Pani Jolanta Olszewska, członek zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP i prezes Oddziału ZNP w Sulechowie Pan Andrzej Kowalski. Obecni byli także żyjący, pierwsi uczniowie tamtych przedwojennych szkół, rodzina Franciszka Sarnowskiego, zamordowanego w Sachsenhausen dyrektora szkoły w Podmoklach, radni, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych Gminy Babimost. Oficjalną część uroczystości otworzyło wystąpienie Pana Burmistrza Bernarda Radnego. Uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych przygotowali wzruszającą prezentację multimedialną, o historii i współczesności swoich szkół. Następnie Prezes Sławomir Broniarz dokonał dekoracji sztandarów obu placówek Odznaką ZNP za Tajne Nauczanie. Pani Prezes Bożena Mania wręczyła dyrektorom obu szkół – Pani Elżbiecie Ryczek i Marii Waligóra – pamiątkowe medale 75-lecia TON. W dalszej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie dwóch tablic, upamiętniających 85-lecie powstania szkół polskich na Babimojszczyźnie, które zawisną na budynkach szkolnych. Prezes oddziału ZNP w Babimoście Pani Urszula Krzaczkowska wręczyła dyrektorom obu placówek symboliczne „Ławeczki ZNP”.

Po zakończeniu oficjalnej części, prowadząca uroczystość Pani Małgorzata Radna, zaprosiła młodzież do występów artystycznych. Zaprezentował się chór mieszany, po raz pierwszy składający się z uczniów Nowego Kramska i Podmokli Małych, oraz kapela koźlarska.

 

Zapraszamy do galerii

15.06.2014-18

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji