Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


XXIII Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych

22.06.2014-1W niedzielę 22 czerwca 2014 r. odbył się w Ciechocinku XXXII Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. W imprezie udział wzięło 11 orkiestr z całego kraju. Wśród nich była również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście, której Prezesem jest Kazimierz Tatarski, a skarbnikiem Stanisław Wieczorek. Ulicami Ciechocinka do muszli koncertowej w parku zdrojowym orkiestrę poprowadził druh Adam Rakowski. W sumie w przeglądzie zaprezentowało się ponad 600 muzyków w tym 30 z OSP w Babimoście.

Orkiestrą dyrygowała Pani Agnieszka Rybicka. Za swój bardzo interesujący i atrakcyjny występ orkiestra otrzymała pamiątkowy dyplom i okolicznościową statuetkę. To był jeden z siedmiu przeglądów regionalnych, organizowanych w różnych punktach kraju. Uczestnicy dowiedzą się, kogo jury zakwalifikowało do ogólnopolskiego konkursu dopiero w lipcu.

Zapraszamy do galerii

22.06.2014-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK