Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody w Kolesinie

24.06.2014-1W dniu 24.06.2014r. podpisana została umowa na „Budowę stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolesin” z Wykonawcą robót PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych Osiecznica ul. Jana Pawła II 50, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Janowiec, Stare Kramsko, Kolesin i Nowe Kramsko poprzez poprawę jakości wody dostępnej dla mieszkańców.

W zakres umowy wchodzi wykonanie:

- budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami technologicznymi uzdatniania wody, instalacji, pełnej infrastruktury i zaplecza techniczno-socjalnego,

- jednego odwiertu studni (jeden jest istniejący) oraz zabudowanie i uzbrojenie dwóch odwiertów,

- dwóch stalowych zbiorników wyrównawczych o wysokości 8,80m każdy w celu magazynowania wody uzdatnionej,

- zabezpieczenia stacji w energię elektryczną poprzez budowę stacji transformatorowej.

Wybudowana stacja uzdatniania wody zostanie połączona z nowo wybudowaną siecią wodociągową łączącą Kolesin ze Starym Kramskiem i Nowym Kramskiem, której budowa rozpoczęła się w kwietniu i zakończy się we wrześniu bieżącego roku.

W postępowaniu o zamówienie na budowę SUW wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą złożyła ww. firma. Wartość robót po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.442.000,00zł brutto.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętych PROW na lata 2007 – 2013”. Przyznane dofinansowanie z PROW stanowić będzie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Termin zakończenia robót ww. stacji to IV kwartał bieżącego roku.

 Zapraszamy do galerii
24.06.2014-5
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji