Urząd Miejski w Babimoście poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik gospodarczy – sprzątanie.

Szczegóły pod numerem telefonu 683513862
lub w urzędzie – biuro nr 14.


 

Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody w Kolesinie

24.06.2014-1W dniu 24.06.2014r. podpisana została umowa na „Budowę stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolesin” z Wykonawcą robót PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych Osiecznica ul. Jana Pawła II 50, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.

Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Janowiec, Stare Kramsko, Kolesin i Nowe Kramsko poprzez poprawę jakości wody dostępnej dla mieszkańców.

W zakres umowy wchodzi wykonanie:

- budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami technologicznymi uzdatniania wody, instalacji, pełnej infrastruktury i zaplecza techniczno-socjalnego,

- jednego odwiertu studni (jeden jest istniejący) oraz zabudowanie i uzbrojenie dwóch odwiertów,

- dwóch stalowych zbiorników wyrównawczych o wysokości 8,80m każdy w celu magazynowania wody uzdatnionej,

- zabezpieczenia stacji w energię elektryczną poprzez budowę stacji transformatorowej.

Wybudowana stacja uzdatniania wody zostanie połączona z nowo wybudowaną siecią wodociągową łączącą Kolesin ze Starym Kramskiem i Nowym Kramskiem, której budowa rozpoczęła się w kwietniu i zakończy się we wrześniu bieżącego roku.

W postępowaniu o zamówienie na budowę SUW wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą złożyła ww. firma. Wartość robót po przeprowadzonym przetargu wynosi 1.442.000,00zł brutto.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętych PROW na lata 2007 – 2013”. Przyznane dofinansowanie z PROW stanowić będzie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Termin zakończenia robót ww. stacji to IV kwartał bieżącego roku.

 Zapraszamy do galerii
24.06.2014-5
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK