Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Zakończenie roku szkolnego III klas gimnazjum

26.06.2014-15W dniu 26.06.2014 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Babimoście. Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 Burmistrz wyróżnił nagrodami w formie książki oraz listu gratulacyjnego, w którym złożył wyrazy uznania za wysokie osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie. Pogratulował dotychczasowych osiągnięć, a także życzył dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwijaniu zdolności oraz zainteresowań. Wraz z gratulacjami dołączył najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wyróżnionymi uczniami III klas Gimnazjum z Zespołu Szkół w Babimoście byli:

- Paulina Makarowicz
- Klaudia Zmuda
- Alicja Frącek
- Monika Cicha
- Agata Malajka
- Klaudia Malajka
- Karolina Mazur
- Gabriela Stroińska

Serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do galerii

26.06.2014-29
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK