Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Spotkanie z samorządowcami z Döbern

31.07.2014-1W dniu 31 lipca 2014 roku Burmistrz Babimostu Bernard Radny gościł, współpracujących z naszym urzędem, samorządowców z Döbern. Na czele kilkuosobowej delegacji, która przybyła do Babimostu stał Dyrektor Urzędu w Döbern Pan Günter Quander. Celem wizyty było podsumowanie projektu pn. "Polsko - niemiecka koncepcja wykorzystania Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego w Babimoście.

W pierwszej części spotkania Burmistrz Babimostu zapoznał gości z koncepcją budowy strzelnicy, szczegółowo omówił układ funkcjonalno – przestrzenny z planowanego obiektu. Przedstawił także wizualizację strzelnicy wykonaną przez architekta. Szczególną uwagę zwrócił na przyjęte rozwiązanie ogrzewania obiektu, oparte na ogniwach fotowoltaicznych.

Po omówieniu projektu, przybyli goście wraz z Burmistrzem, udali się na miejsce przyszłej budowy strzelnicy, gdzie zapoznali się z proponowaną lokalizacją. Wspólnie ustalono, że budowa Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego w Babimoście wpłynie na zacieśnienie współpracy polsko – niemieckiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia 2007 - 2013 r. Fundusz Małych Projektów i Projektów Sieciowych Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr" oraz budżetu państwa.

Goście z Niemiec zwiedzili również powstały w ostatnim czasie budynek socjalno – techniczny Fitness Park, a także remontowany Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

31.07.2014-15

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
21 publikacji

FACEBOOK