jarmark2017KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


W związku z remontem przejazdu kolejowego linii nr 358 km 6,779 w m. Podmokłe Wielkie, na drodze wojewódzkiej 304, uprzejmie informujemy , że od dnia 02.12.2017r.  od godz. 08:00 do dnia 13.12.2017r. do godz. 16:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego.
Dla potrzeb utrzymania ruchu zostaną wyznaczone dwa objazdy:
1) dla pojazdów do 15 ton przez miejscowości Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, drogą powiatową 1194F, ul. Leśną w Babimoście, do drogi wojewódzkiej nr 304,
2) dla pojazdów powyżej 15 ton przez miejscowości Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Wolsztyn.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Spotkanie z samorządowcami z Döbern

31.07.2014-1W dniu 31 lipca 2014 roku Burmistrz Babimostu Bernard Radny gościł, współpracujących z naszym urzędem, samorządowców z Döbern. Na czele kilkuosobowej delegacji, która przybyła do Babimostu stał Dyrektor Urzędu w Döbern Pan Günter Quander. Celem wizyty było podsumowanie projektu pn. "Polsko - niemiecka koncepcja wykorzystania Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego w Babimoście.

W pierwszej części spotkania Burmistrz Babimostu zapoznał gości z koncepcją budowy strzelnicy, szczegółowo omówił układ funkcjonalno – przestrzenny z planowanego obiektu. Przedstawił także wizualizację strzelnicy wykonaną przez architekta. Szczególną uwagę zwrócił na przyjęte rozwiązanie ogrzewania obiektu, oparte na ogniwach fotowoltaicznych.

Po omówieniu projektu, przybyli goście wraz z Burmistrzem, udali się na miejsce przyszłej budowy strzelnicy, gdzie zapoznali się z proponowaną lokalizacją. Wspólnie ustalono, że budowa Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego w Babimoście wpłynie na zacieśnienie współpracy polsko – niemieckiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia 2007 - 2013 r. Fundusz Małych Projektów i Projektów Sieciowych Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr" oraz budżetu państwa.

Goście z Niemiec zwiedzili również powstały w ostatnim czasie budynek socjalno – techniczny Fitness Park, a także remontowany Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

31.07.2014-15

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK