Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - spotkanie dotyczące projektu w dniu 28.11.2017r.


  KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Neuruppin

03.08.2014-1W dniach od 01-03 sierpnia 2014r. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Babimost wzięły udział w wymianie partnerskiej. Program na powyższą wymianę przygotował Urząd Miasta w Neuruppin i niemieckie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. W programie tym wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z: Nowego Kramska, Kolesina, Podmokli Wielkich, Podmokli Małych i Lasek. Takie wymiany realizowane są od wielu lat, w tym roku w Gminie Neuruppin.

Pomimo codziennych obowiązków nasze gospodynie znalazły czas na pogłębienie wiedzy o niemieckiej kulturze i tradycji, na wymianę doświadczeń i na nawiązanie nowych znajomości. Pobyt w Gminie partnerskiej był bardzo interesujący i bogaty w wydarzenia. Głównym punktem programu był udział w festynie bocianim organizowanym przez niemiecki gospodynie w miejscowości Linum. Festyn Bociani odbywa się od 24 lat, podczas którego przekazywane są mieszkańcom i odwiedzającym turystom informacje na temat życia bocianów. Właśnie do tej miejscowości przylatuje ich najwięcej, dlatego też zostało założone Muzeum Bocianie. Każdego roku rodzą się młode bociany, które są rejestrowane i otrzymują imiona. Podczas występów artystycznych Burmistrz Linum oraz Kierownik Muzeum przekazali polskim gospodyniom bociana maskotkę, który otrzymał imię BABIMOST i numer HP190. Może prawdziwy kiedyś nas odwiedzi. Dodatkową atrakcją była przejażdżka powozem konnym oraz rejs statkiem po jeziorze Ruppińskim.

Podczas każdego pobytu odwiedzamy nowe interesujące miejsca i okolice oraz poznajemy nowe członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Neuruppin.

Zapraszamy do galerii

03.08.2014-12

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK