Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że firma TRANS-FORMACJA  Marcin Wijatyk w ramach dobrej współpracy zaproponowała udostępnienie mieszkańcom Gminy Babimost pojemników na szkło. Osoby zainteresowane chęcią otrzymania pojemnika do zbiórki szkła prosi się o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Babimoście biuro nr 2 lub pod nr telefonu 68/3513864.


 

Podpisanie umowy na realizację kolejnego etapu ścieżek rowerowych

06.08.2014-1W dniu 05 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost a firmą INFRAKOM Sp. z o.o. z Kościana, na realizację zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w Babimoście: na ul. Dworcowej oraz od ul. Dworcowej do ul. Łąkowej”, które jest kolejnym etapem budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 437.907,72zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na koniec września bieżącego roku.

Zadanie to obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 770m w tym:

odcinek I – długości 460,00m w ul. Dworcowej

odcinek II – długości 310,00m od ul. Dworcowej przez łąki do ul. Łąkowej.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pod tytułem „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Dofinansowanie wynosić będzie 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowych środków publicznych Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Ww. projekt realizowany będzie przy udziale partnerów projektu: Gminy Babimost jako Partnera Wiodącego oraz Miasta Bad Muskau z Saksonii w Niemczech jako Partnera Projektu.

Ścieżki w ul. Dworcowej oraz od ul. Dworcowej do ul. Łąkowej są newralgicznym odcinkiem pozwalającym na bezpieczny i bezkolizyjny dojazd z obrzeża miasta do jego centrum. Wybudowanie tych ścieżek pozwoli rowerzystom ominąć część miasta, w której panuje duże natężenie ruchu samochodów i nie ma możliwości budowy ścieżek ze względu na zwartą zabudowę i wąskie ulice. Jest to odcinek, który połączy istniejące już ścieżki, wybudowane w poprzednich latach.

 

 znaczki

Zapraszamy do galerii

06.08.2014-8

 

emocni-logo


Slajd1


GMINA BABIMOST
- REKORD GUINNESSA
4

www.solaratlas.pl

first-solarbanner solar

joomplu:5519

Galeria

Aparat

Informator SMS

joomplu:79

Dzienniki urzędowe

BIP

Licznik odwiedzin

Razem31141084
Goście 25
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
19 publikacji