ferie2019


Podpisanie umowy na realizację kolejnego etapu ścieżek rowerowych

06.08.2014-1W dniu 05 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost a firmą INFRAKOM Sp. z o.o. z Kościana, na realizację zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w Babimoście: na ul. Dworcowej oraz od ul. Dworcowej do ul. Łąkowej”, które jest kolejnym etapem budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na kwotę 437.907,72zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na koniec września bieżącego roku.

Zadanie to obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 770m w tym:

odcinek I – długości 460,00m w ul. Dworcowej

odcinek II – długości 310,00m od ul. Dworcowej przez łąki do ul. Łąkowej.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pod tytułem „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Dofinansowanie wynosić będzie 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowych środków publicznych Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Ww. projekt realizowany będzie przy udziale partnerów projektu: Gminy Babimost jako Partnera Wiodącego oraz Miasta Bad Muskau z Saksonii w Niemczech jako Partnera Projektu.

Ścieżki w ul. Dworcowej oraz od ul. Dworcowej do ul. Łąkowej są newralgicznym odcinkiem pozwalającym na bezpieczny i bezkolizyjny dojazd z obrzeża miasta do jego centrum. Wybudowanie tych ścieżek pozwoli rowerzystom ominąć część miasta, w której panuje duże natężenie ruchu samochodów i nie ma możliwości budowy ścieżek ze względu na zwartą zabudowę i wąskie ulice. Jest to odcinek, który połączy istniejące już ścieżki, wybudowane w poprzednich latach.

 

 znaczki

Zapraszamy do galerii

06.08.2014-8

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK