Informuję, że dnia 23 października 2017 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21 w Babimoście odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic – obecna ul. Polna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Babimoście, informuje, że w związku z rozpoczętą budową drogi na terenie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Podmoklach Małych przedsiębiorstwo odbierające odpady nie ma możliwości dojazdu do posesji w celu odbioru odpadów. W związku z powyższym, uprzejmie prosi się mieszkańców o wystawianie pojemników na odpady do głównej drogi lub w miejsce umożliwiające dojazd przedsiębiorstwa, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników zwracamy się z prośbą o przetrzymanie odpadów w workach do czasu zakończenia inwestycji. Wszystkie zebrane odpady zostaną odebrane z każdej posesji po zakończeniu inwestycji.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Niemiecko-polskie spotkanie siatkarzy w Döbern

foto-14W dniach 29-31.08.2014 został przeprowadzony z okazji 50-lecia siatkówki w Klubie Sportowym S.V.Döbern kolejny projekt niemiecko-polski. W ramach tego projektu siatkarze z Gminy Babimost wzięli udział we wspólnym treningu oraz w turnieju siatkarskim. Siatkarze dzielnie walczyli zdobywając kolejne punkty i sety.

W turnieju tym zdobyli drugie miejsce, a radość była ogromna. Kryształowe puchary wręczył Dyrektor Urzędu Döbern Günter Quander, prezes Klubu Sportowego Frank Mader oraz kierownik działu siatkarskiego Klaus Putzer. Współpraca z tym klubem rozpoczęła się w 2007 roku i rozwija się dynamicznie. Najpierw została nawiązana współpraca z piłkarzami, a od 2009 roku z siatkarzami. Corocznie organizowane są po obu stronach granicy wspólne projekty. Dzięki nim następuje wymiana doświadczeń sportowych oraz pogłębianie kontaktów partnerskich. W ramach projektu zwiedziliśmy przepiękny park skalny w Nochten, który powstał na terenach po wydobyciu węgla brunatnego. Park jest przykładem jak można zagospodarować tego typu tereny. Dużą atrakcją było zwiedzanie piramidy szklanej Cristalica w Döbern, w której zostały wystawione do sprzedania kryształy wyprodukowane w przepięknych kolorach i wzorach w nieistniejącej już fabryce kryształów w Döbern. Zwiedziliśmy również nowo otwarte muzeum miejskie, w którym zebrane zostały archiwalne dokumenty i eksponaty z całego regionu. Podczas każdego pobytu w zaprzyjaźnionej Gminie Döbern jesteśmy serdecznie witani i ugoszczeni.

Zapraszamy do galerii

foto-6

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji

FACEBOOK