Konferencja podsumowująca termomodernizację

04.11.2014-7W dniu 04 listopada bieżącego roku w zmodernizowanym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost”, który był realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Priorytetu III Ochrona I Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W konferencji udział wzięli między innymi: władze Gminy, samorządowcy, przedstawiciele Rady Miejskiej, dyrektorzy zmodernizowanych obiektów, a także Pan Maciej Kałuski Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. WFOŚiGW w Zielonej Górze jest instytucją pośredniczącą II stopnia podczas realizacji przez Gminę Babimost ww. projektu termomodernizacji z ramienia Marszałka Województwa Lubuskiego, który udzielił dofinansowania naszej gminie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaproszeni goście spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, skąd udali się do Zespołu Szkół
w Babimoście celem obejrzenia zmodernizowanego budynku szkoły, w którym wykonano:
- izolację termiczną ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm (3.299m2) wraz z nałożeniem tynku mineralnego cienkowarstwowego grubości 2mm malowanego farbą silikatową (3.173,80m2),
- izolację termiczną stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30cm

i styropianem laminowanym papą (292m2),
- wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej (580m2),
- wymieniono rynny i rury spustowe,
- wymieniono instalację odgromową,
- izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian piwnic (475m2), a cokół wykończono tynkiem mozaikowym,

- całkowitą wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła i połączeniem z istniejącymi gazowymi kotłami grzewczymi. Układ pomp ciepła zaprojektowano do pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierają ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazują je do górnego źródła ciepła. Kolektor gruntowy utworzony jest z 16 pionowych pętli po 110 m każda,
co stanowi tzw. dolne źródło ciepła. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki płytowe
w ilości 290szt.

Wszystkie ww. roboty na obiekcie Zespołu Szkół w Babimoście wykonało konsorcjum firm:

a) Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży i

Następnie wszyscy zebrani udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, aby obejrzeć wykonane prace termomodernizacyjne, które obejmowały wykonanie:
- izolację termiczną ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm w ilości 1.198m2,
- izolację ścian Sali widowiskowej - 1.940m2,
- izolację termiczną stropodachu nad salą widowiskową styropapą 718m2,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 260m2,
- wykonano kolektor gruntowy utworzony jest z 8 pionowych pętli po 90 m każda, czyli tzw. dolne źródło ciepła, które połączono z pompą ciepła i istniejącymi gazowymi kotłami grzewczymi.
- zamontowano grzejniki w ilości 86 sztuk.

Wszystkie ww. roboty w Gminnym Ośrodku Kultury wykonała firma EKOBUD Sp. z o.o. Zielonej Góry.

Po zakończonej wizji obiektów zebrani udali się do sali konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, celem kontynuacji spotkania. W tej części Burmistrz Babimostu przedstawił całą historię projektu tj. od powstania pomysłu poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o dofinansowanie, przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych do zakończenia realizacji robót na obiektach.

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pan Kałuski w swojej wypowiedzi podkreślił zarówno ciekawość jak i nowatorskość naszego projektu. Pogratulował również Burmistrzowi Babimostu pomysłu realizacji termomodernizacji kilku obiektów jednocześnie.

Wykonanie przez Gminę Babimost inwestycji termomodernizacji obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście i Zespołu Szkół w Babimoście, w których systemy ogrzewania są oparte na pompach ciepła i kolektorach gruntowych, pozwalają tym samym na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów ogrzewczych obiektów, co jednocześnie spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, tym samym nastąpi również poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

znaczki

Zapraszamy do galerii

04.11.2014-11
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji